arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Smarta kläder minskar risken för skador

Person som har ont i axeln

Med en tröja som kan mäta dina kroppsrörelser får du hjälp att riskbedöma skadliga positioner och rörelser. Det är annars ganska klurigt att riskbedöma olika ergonomiska positioner men smarta kläder kan göra det enklare.

På grund av felaktig fysisk belastning drabbas årligen flertalet arbetare i Sverige av kroppsliga besvär och sjukskrivningar. En utmaning under lång tid har varit att riskbedöma arbetsuppgifter som kan leda till besvär hos den enskilde individen. Befintliga tekniska riskbedömningar som genomförs har inte alltid en hög tillförlitlighet och kan även vara komplicerade att använda. Utifrån det har en forskargrupp på Karolinska Institutet, KI, och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, tagit fram en smart t-shirt som kan mäta arbetsställningar och rörelse.

Den smarta tröjan mäter axlarna och ryggens rörelse och rörelsehastighet. För axlarna mäts axelvinkeln och för ryggen mäts ryggböjningar. Personen som mätningen ska genomföras på tar på sig en tight t-shirt. På t-shirten finns tre små fickor; en på vardera sida av axeln och en på övre delen av ryggen. I dessa små fickor placeras sensorer, en sensor i varje ficka. Sensorerna parkopplas till en app i en smartphone. Efter en snabb kalibrering kan mätningen påbörjas.

Mätningen kan genomföras på specifika arbetsuppgifter, över en heldag eller under en del av dagen. I appen kan den anställde eller den som genomför mätningen registrera olika arbetsuppgifter och raster. Efter avslutad mätning skapas en rapport som beskriver resultatet. Den kan exporteras till antingen en PDF-fil eller CSV-fil.

Smarta tröjor ger arbetsgivare, företagshälsovård och praktiker möjlighet att på ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt genomföra riskbedömningar av olika kroppsarbeten. Den ger också möjlighet till direkt feedback när den anställde arbetar för att kunna bidra till en ökad förståelse och förbättrad arbetsteknik.


Vill du kanske testa den Smarta tröjan eller veta mer är du välkommen att höra av dig till ergonomerna på Arbets- och miljömedicin Linköping:

AMMergonomi@regionostergotland.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600