arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Rädd chef håller ryggen fri

En man vänder sig från sin dator och ser orolig ut

Ständigt kritiserad, ständigt ifrågasatt i en organisation lamslagen av rädsla. Låt mig berätta om en man som vi kan kalla Robert. Han är chef i en organisation styrd av rädsla. Hans arbetsdagar går ut på att hålla ryggen fri genom att göra så lite som möjligt.

På Roberts arbetsplats får man inte göra fel, inga fel alls. Han vet att eventuella fel kommer att vändas emot honom. Därför gör han så lite som möjligt, helst ingenting. Han använder stora delar av arbetsdagen till att samla på andras fel. Den samlingen förvarar han i ett privat bankfack.

Verksamhetens högsta chef har inrättat ett angiverisystem. Det går till så att särskilt utvalda personer rapporterar direkt till högsta chefen om andras misstag. Ingen vet riktigt vilka som är angivare vilket leder till omfattande ryktesspridning. Robert är övertygad om att någon av hans medarbetare rapporterar allt han gör. Han vet inte vem det är som anger honom, men han har sina misstankar.

I sitt privata bankfack på banken samlar han viktiga dokument från arbetet. Han vågar inte förvara dem i låsbara skåp på arbetsplatsen.

”Nej det går inte”, säger han. ”Om jag är på tjänsteresa och samtidigt förpassas ut i kylan byter de ut alla lås direkt. Då kommer jag inte åt mina grejer längre. Därför måste jag spara viktiga dokument i bankfacket. Särskilt alla hållhakar som jag har på folk, uppgifter som jag kan använda för att skydda mig själv.” 

Kuvert stämplat med texten Top Secret

Det är lätt att tro att det är Robert som är paranoid snarare än att han beskriver en arbetsplats i Sverige.

Jag vet att Robert inte är paranoid, och jag vet att andra på samma arbetsplats delar hans beskrivning av arbetsplatsen. Det var en oerhört ineffektiv verksamhet som skadade många medarbetare.

Att skapa socialt destruktiva arbetsmiljöer är inte särskilt svårt. Att systematiskt undergräva förtroende och tillit och i stället skapa misstro mellan människor leder ofelbart till stora problem. I sådana arbetsmiljöer är risken för sociala hälsorisker stor, till exempel genom konflikter, utfrysning och mobbning. 

Men det är väl möjligt att bygga fungerande system, att skapa miljöer av samarbete? Ja, mycket forskning pekar på att det är möjligt att bygga goda arbetsmiljöer med en professionell ledning.

Vill du veta mer och diskutera dessa frågor kan du anmäla dig till en temadag i Norrköping den 5:e september.  Vi på Arbets- och miljömedicin i Linköping arrangerar då en heldag på temat: 

 Har du råd med sociala hälsorisker på arbetet? 

– Senaste kunskapen om kränkande särbehandling och mobbning. 

 Läs mer och anmäl dig här: 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/230905/ Länk till annan webbplats.

Text: Stefan Blomberg, psykolog.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600