arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Prata inte med hat i munnen

Skylt med texten #NoHate och en plastgroda som håller fram ett hjärta.

Språket som ett arbetsmiljöproblem, att ofta behöva besvara mejl och telefonsamtal som innehåller hot och påhopp. Det toxiska språket är något vi alla bör vara uppmärksamma på.

I Språkrådets senaste nummer av tidningen Klarspråk är temat toxiskt språk. En av texterna handlar om hur Folkhälsomyndigheten bemötte hatiska synpunkter under pandemin. Genom att dels anställa medarbetare som enbart svarade på synpunkter i sociala media, dels inrätta en svarstjänst lyckades myndigheten hantera anstormningen. För att undvika utdragna diskussioner och ökad frustration från frågeställaren låg fokus på tydliga, kortfattade och adekvata svar samt att länka till mer information. Det är en taktik som påminner om råden från Jacob Carlander, legitimerad psykoterapeut och en av författarna till boken Rättshaveristiskt beteende. I en intervju i samma tidning säger han att rättshaveristens språk ”kännetecknas av en arrogant, aggressiv, oempatisk och krävande ton. Ofta skriver de med kopior till en rad andra personer och med versaler, utrops- och frågetecken i mängd och många understrykningar. Man låter juridiskt påläst men har en bristfällig förståelse för hur rättssamhället fungerar”. Jacob Carlanders råd för bemötande av personer med rättshaveristiskt beteende är att hålla en god ton, vara saklig och korrekt. ”Gå inte i försvar, undvik förklaringar och tala med en trygg och neutral röst, säger han bland annat i intervjun.

Arg man skäller i telefonen

Åsa Wikforss, Professor i filosofi och ledamot av Svenska Akademien är ytterligare en skribent i samma tidning. Hon beskriver det toxiska språket som små doser arsenik som förgiftar inte bara det offentliga samtalet utan också vårt tänkande. I textens återges beskrivningar av hur det nazistiska språket sakta tog sig in hos människor och blev en del av deras identitet och verklighetsuppfattning. Språket föregick folkmordet och användes för att skilja ut och avhumanisera den judiska befolkningen med beskrivningar som ”en böld på samhällskroppen”, ”masken i en ruttnande kropp”. Åsa Wikforrs ser nutida exempel på avhumaniserande språkbruk och manar oss alla till uppmärksamhet.

Klarspråk Tema toxiskt språk Länk till annan webbplats.

Lågt solsken genom gles skog

Slutligen, det finns så klart ett recept för att motverka det toxiska; små soliga ord som sprider vänlighet, som ringar på vattnet, som prat utan hat, som vanlig hederlig snällhet.

Text: Sara Loftås

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600