arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Friskfaktorer är hemligheten bakom en välmående arbetsmiljö i sjukvården

En person klädd i vårdkläder håller ett stort hjärta av papper framför sig

Det är inte bara vården och omsorgen om patienterna som måste prioriteras – även medarbetarnas välmående är av avgörande betydelse för vårdkvaliteten. Här några nyckelfaktorer för en frisk arbetsplats baserat på forskning och expertis.

Kommunikation och delaktighet

En av grundstenarna för en välfungerande arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården är en öppen och transparent kommunikation samt delaktighet från alla nivåer av medarbetare. Det är avgörande att medarbetare ges möjlighet att uttrycka sina åsikter samt att det finns strukturer för att dessa ska tas på allvar och hanteras på ett konstruktivt sätt.

Arbetsbelastning och resurser

En balanserad arbetsbelastning och tillräckliga resurser är grundläggande för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och hållbart sätt. Det är viktigt att fördela arbetsuppgifter på ett rättvist och rimligt sätt, samt att se till att personalen har tillgång till adekvata resurser och utrustning.

Arbetsplatskultur och Ledarskap

Den övergripande arbetsplatskulturen och ledarskapet har en betydande inverkan på personalens välmående och trivsel. En positiv arbetsplatskultur kännetecknas av ömsesidigt förtroende, respekt och samarbete mellan kollegor och ledning. Ledarskapet spelar en nyckelroll i att skapa och upprätthålla en sådan kultur, där tydlig kommunikation, stöd och feedback är avgörande komponenter.

Friska arbetsplatser är möjliga

Att skapa och upprätthålla en frisk arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården är en komplex uppgift som kräver engagemang och insatser från både ledning och medarbetare.. Genom att prioritera faktorer såsom kommunikation, resurser och arbetsplatskultur kan man skapa en miljö där medarbetarna trivs och där vårdkvaliteten höjs. Genom att ta tillvara på kunskap från forskning och expertis inom området kan vi fortsätta att utveckla våra arbetsplatser inom hälso- och sjukvården för framtiden.

Text: Sebastian Buck, ergonom och doktorand

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600