arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Forskning om utsatthet på arbetet – vill din organisation vara med?

Ett frågeformulär för en undersökning

Under 2024 har din organisation möjlighet att delta i ett stort forskningsprojekt där ni också får en forskningsbaserad analys av er egen verksamhet. Intresserad? Läs mer nedan!

Bakgrund

För cirka tio år sedan startade ett forskningsprojekt i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin i Linköping och Avdelningen för psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings universitet. Projektets fokus var mobbning i arbetslivet. Syftet var att förstå hur olika organisatoriska faktorer kan öka eller minska risken för mobbning, men också hur mobbning i sig påverkar organisationen och de anställda.

Under de första åren utvecklades ett omfattande frågeformulär för att både brett och djupt kunna undersöka hur en organisation mår och fungerar, för att sedan kunna relatera detta till förekomsten av utsatthet i form av mobbning, kränkningar, trakasserier och liknande. Under 2015 samlades data in från knappt 2000 anställda vid en svensk myndighet. Det följdes sedan av ytterligare två datainsamlingar från samma myndighet under följande år. Samtidigt samlades även data in från två kommuner och ett industriföretag. De verksamheter som ställde upp och lät oss samla in data fick tillbaka en rapport där vi analyserade deras verksamhet och gav en del rekommendationer.

Arbetskamrater skrattar bakom ryggen på en kollega

Forskningsanslag och publikationer

Under 2017 fick vi forskningsmedel från AFA Försäkring för att kunna utveckla vår forskning. Med hjälp av Statistiska Centralbyrån samlade vi in data från Sveriges arbetsliv som ett viktigt komplement till de data som vi samlat in tidigare. Därefter, under 2019, beviljade FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, ytterligare nästan fyra miljoner till vår forskning.

Det nya projektet från 2024

Nu är det dags för nästa steg. I slutet av oktober fick vi veta att FORTE beviljar ytterligare cirka fem miljoner till vår forskning.

Vi kommer nu samla in nya data från hela Sveriges arbetsliv genom dels ett nytt representativt urval med hjälp av Statistiska Centralbyrån, dels genom flera större organisationer/företag i svenskt arbetsliv.

Under början av 2024 kommer vi ta kontakt med flera stora organisationer/företag i Sverige för att erbjuda möjligheten att få vara med i projektet. Detta sker genom att personalen, vid två olika tillfällen med cirka nio månaders mellanrum, svarar på våra frågor i en bred enkät.

Två personer sitt mitt emot varandra och samtalar. Den ene har ett frågeformulär.

Här och nu har ni möjlighet att anmäla ert intresse för att få vara med. Längre fram kommer vi ha en ordentlig presentation av både innehåll och förutsättningar. För din organisation är det en möjlighet att helt utan kostnad få en forskningsbaserad analys av hur organisationen mår och fungerar, samtidigt som ni bidrar till att genom forskningen öka kunskapsläget i dessa frågor. En vinn-vinn-situation, helt enkelt!

Vill ni vara med?

Du som representant för ett företag, en kommunal eller statlig verksamhet är välkommen att kontakta någon av oss med en kort beskrivning av vilka ni är och varför ni vill vara med. Vi kommer prioritera större verksamheter med flera olika slags verksamhetsdelar. Vi återkommer till er igen preliminärt under januari 2024.

Text: Stefan Blomberg, fil dr & legitimerad psykolog

För intresseanmälan se informationsruta uppe till höger.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600

  Relaterad information

  För intresseanmälan, kontakta:

  Stefan Blomberg, fil dr & legitimerad psykolog

  Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Linköping

  E-post: stefan.blomberg@regionostergotland.se

  Michael Rosander, professor & projektansvarig

  Avdelningen för psykologi, Linköpings universitet

  E-post: michael.rosander@liu.se