arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Åtgärder vid handintensivt arbete

För drygt tre år sedan kom den nya belastningsrelaterade exponeringen handintensivt arbete in i arbetsmiljölagen. Nu ska jag dela med mig av mina tankar kring hur jag ser på handintensivt arbete idag.

Handintensivt arbete definieras som ”ihållande snabba handledsrörelser i kombination med kraft”. När AFSen kom upplevdes den av många som otydlig och ogripbar. Det diskuterades i hela Sverige på alla olika nivåer, från myndigheter ner till medarbetare om hur det skulle tolkas. Tyvärr tog diskussionen om definitionen nästan över själva syftet med att föra in handintensivt arbete i AFSarna.

Idag hör jag från företag, företagshälsovård och andra parter att det låter lite mer konstruktivt när man pratar om handintensivt arbete. Det betyder att riskbedömningar genomförs, åtgärder sätts in och medicinska kontroller anordnas. Det glädjer mig samtidigt som jag vet att det finns mycket kvar att göra när det gäller handintensivt arbete och belastningsrelaterade risker ute i verksamheterna.

Komplicera det inte!

Precis som allt systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsuppgifter undersökas, riskbedömas, åtgärdas och kontrolleras. Det gäller såklart även handintensivt arbete. Ta ett steg i taget och anlita den expertkunskap som finns.

Om du som arbetsgivare är osäker ifall handintensivt arbete finns eller hur allvarlig risken för ohälsa är i era arbetsuppgifter, ta då in expertstöd för att undersöka och riskbedöma.

Som företagshälsovård och ergonom kan ni agera proaktivt och visa på att ni kan och vill stötta företagen i undersökning och riskbedömningar vid handintensivt arbete. Kontakta företagen – förmedla vad ni kan stötta företagen med och tillsammans utveckla ert samarbete.

Åtgärder före medicinska kontroller

En väldigt viktig del kring handintensivt arbete är att medicinska kontroller INTE är den första insatsen som ska sättas in. Det är viktigt att börja med åtgärder som eliminerar eller minskar risken för arbetstagarna att drabbas av ohälsa från handintensivt arbete.

Vilken åtgärd som väljs baseras på exponeringen och arbetsplatsens organisation. Åtgärder bör tas på flera organisationsnivå, gruppnivå och individnivå för att förhindra ohälsa hos hela arbetsgruppen. Då sker förändring på både kort och långsikt.

Sammanfattningsvis är mina medskick att; inte komplicera arbetsmiljöarbetet runt handintensivt arbete; sätt in åtgärder före medicinska kontroller; som företag ta stöd av företahälsovården; som företagshälsovård var proaktiv och visa vad ni kan stötta företagen med.

Avslutningsvis finns det massor med bra information om handintensivt arbete:

Text: Sebastian Buck, ergonom, AMM Linköping

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600