arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Halter av miljögifter i Europa

Flaska med etikett Poison

Vi har en stor mängd olika miljögifter spridda i vår omgivning som människor kan påverkas av. Halterna är dock inte alltid kända men ett stort nyligen avslutat europeiskt samarbetsprojekt – HBM4EU - har försökt samla info om detta.

I juni 2022 avslutades den stora europeiska studien Human Biomonitoring For EU som förkortas HBM4EU. Studien lanserades för att vi bättre ska förstå vilka halter av miljögifter vi har i EU. Syftet är också att vi lättare ska kunna att påverka policy/lagstiftning och därmed skydda befolkningen.

Här finns en stor mängd olika policydokument med intressant information om enskilda ämnesgrupper, också översatt till svenska. Studien har även genererat en stor mängd data om halter i olika populationer från de länder som deltagit. Sverige finns med. Vad som är intressant är att man även valt att lägga resultatet av många undersökningar i en sökbar funktion som kallas Dashboard.

Bild. Skärmdump från HBM4EU dashboard.

I denna funktion så väljer man vilken substansgrupp man vill kolla på, sedan vilken eller vilka enskilda substanser man vill se (kallade biomarkörer). Slutligen får man välja i vilken så kallad matris, det vill säga provtagen kroppsvätska eller vävnad som det ska vara uppmätt i. Detta tar fram vilka värden som uppmätts i olika studier och lagts till i systemet. Sedan kan man även välja vilka vilka länder man vill se resultat från och så vidare. Exempelvis som i bilden nedan visas halten av PFAS-substansen PFOS i olika studier inklusive den svenska Riksmaten Ungdom.

Bild. Skärmdump från HBM4EU dashboard.

Dashboard-systemet innehåller även funktioner för att se tidstrender där sådana finns tillgängliga, men även en jämförelse med hur stor andel av värdena som överskrider olika hälsobaserade riktvärden. Exemplet nedan med PFOS visar att ca 18 % av ungdomarna som provtagits i Riksmaten ungdom överskrider ett sådant riktvärde uträknat av tyska HBM-kommisionen. Här utmärker sig Sverige tyvärr med att ha den högsta andelen jämfört med andra länder.

Bild. Skärmdump från HBM4EU dashboard med andel överskridande av riktvärde PFOS.

Summerat så är verktyget HBM4EU Dashboard ett intressant verktyg att titta på och testa för att se hur halterna av olika miljögifter ser ut i Europa. Så är du intresserad, gå in via länk nedan och testa verktyget.

Länkar
Länk till HBM4EU startsida Länk till annan webbplats.
Länk till de policydokument som tagits fram Länk till annan webbplats.
Länk till HBM4EU Dashboard med sammanställning av data Länk till annan webbplats.

Texten är skriven av Stefan Ljunggren, certifierad yrkes- och miljöhygieniker.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600