arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

God arbetsmiljö i vårdens pengakris

I skuggan av ekonomiska utmaningar står hälso- och sjukvården inför en prövning som kräver både kreativitet och samarbete. Att upprätthålla en god arbetsmiljö i dessa tider är inte bara en nödvändighet för vårdpersonal, utan även en central faktor för att säkerställa högkvalitativ vård till patienterna.

För uppnå en god arbetsmiljö är det viktigt att regioner och kommuner inte glömmer bort att jobba med arbetsmiljöfrågan på daglig basis. Det är alldeles för lätt att glömma det och endast fokusera på siffror och pengar.

Vikten av transparent och öppen kommunikation som en grundläggande pelare har aldrig varit viktigare. I en tid av osäkerhet och förändring är det avgörande att vårdpersonal är informerad om de ekonomiska realiteterna och ges möjlighet att vara delaktig i beslutsprocessen. Genom öppen dialog kan vi bygga förtroende och skapa en känsla av gemensamt ansvar för att möta de utmaningar som ekonomin ställer. Dialog och öppenhet behövs även vid analys av risker och potentiella konsekvenser. Bjud in vårdpersonalen i arbetsmiljöarbetet, för de är experter i sin egen arbetsmiljö.

Sjukvårdspersonal i munskydd håller en massa sedlar i händerna

I stället för att se resursbegränsningar som enbart hinder, kan en medveten prioritering av resurser där de gör mest nytta göra en betydande skillnad. Politiska beslutsfattare bör arbeta i samråd med vårdpersonal för att identifiera och fokusera på områden där resurserna är mest kritiska. Det behöver även finnas en balans mellan att sätta höga krav och tillhandahålla de nödvändiga resurserna för att möta dem. Att förvänta sig att vårdpersonal ska leverera högkvalitativ vård utan adekvata resurser är en ohållbar modell. Det krävs en medveten ansträngning från politiska beslutsfattare att skapa en balans där krav och resurser harmoniserar för att stödja en hållbar och positiv arbetsmiljö.

Genom att omfamna detta kan hälso- och sjukvården i Sverige navigera genom ekonomiska utmaningar och bibehålla arbetsglädjen, vilket gynnar både vårdpersonal och patienter.

Text: Sebastian Buck, ergonom

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600