arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Mindre ont med träning via internet

En flexibel internetbaserad träning ger hopp om ökad livskvalitet för personer som drabbats av whiplashskada. Det visar en ny studie med 140 deltagare, alla med långvariga symtom.

Lär dig leva med smärtan. Det är ett vanligt besked till personer som söker vård för smärta orsakad av en whiplashskada. Många upplever sig misstrodda av vården och hänvisade enbart till smärtlindrande medicinering.

"Den kroniska smärtan har ofta en kraftigt negativ påverkan på den här patientgruppens vardags- och arbetsliv”. Det säger professor Anneli Peolsson, verksamhetschef på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Hon är sjukgymnast, professor i fysioterapi och specialist i ortopedi. Hon har ägnat många års forskning åt just nackbesvär och har nyligen publicerat en artikel i Journal of Occupational Rehabilitation.

Whiplash uppstår när huvudet snabbt kastas framåt och bakåt

"Blåljuspersonal och trafiklärare är exempel på yrkeskategorier som kan drabbas av den typen av skada i arbetet", säger Anneli Peolsson som berättar att syftet med studien är att jämföra om internetbaserad nackspecifik träning i kombination med fyra besök hos fysioterapeut är lika effektiv som 24 träningspass hos fysioterapeut. Jämförelsen fokuserar på om båda grupperna kan utföra samma träning och ta till sig samma information. Det var 70 personer i vardera grupp.

Whiplash, eller pisksnärtskada, uppstår när huvudet snabbt kastas framåt och bakåt på grund av yttre kraft. Den vanligaste orsaken är trafikolyckor när man blir påkörd bakifrån. Skadan kan också uppstå vid slag mot huvudet eller vid dykolyckor. Symtomen är ofta långvarig stelhet och smärta i nacken. Armar och händer kan domna, sticka och bränna. Vissa upplever huvudvärk, käkledssmärta, yrsel, problem med balansen, koncentrationssvårigheter och sömnproblem.

Hoppas många kan förbättra sina förutsättningar på arbetsmarknaden

Båda grupperna förbättrades i tre av fyra arbetsrelaterade mått och förbättringen höll i sig efter 15 månader.

”Det är bra resultat som kan ge hopp till whiplashskadade, säger Anneli Peolsson och berättar att det sedan tidigare är känt att internetbaserad träning visat sig lika bra som fysiska sjukvårdsbesök.

”Förhoppningen är att hitta både kostnadseffektiva och smidiga sätt att träna som möjliggör ökad livskvalitet för den här patientgruppen”, säger Anneli Peolsson som på sikt hoppas att många kan förbättra sina förutsättningar på arbetsmarknaden genom specifik nackträning och arbetsanpassniningar.

Fördelen med internetbaserad träning är att den blir mer flexibel när man kan träna hemma när man vill. Tillgängligheten ökar och blir mer jämlik samtidigt som vårdens begränsade resurser kan användas till den ökade andelen äldre och multisjuka patienter.

Studien är utförd tillsammans med Gunnel Peterson, leg. fysioterapeut och biträdande professor vid Linköpings universitet samt med leg. fysioterapeut, docent Emma Nilsing Strid vid Arbets- och miljömedicin, Region Österbro län.

Text: Sara Loftås

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600