arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Friska arbetsplatser belastar rätt

  Under åren 2020 till 2022 pågår EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Olika teman har lyfts fram varje år med målsättningen att öka kunskapen om hur belastningsbesvär bland medarbetare kan förebyggas på arbetsplatser inom olika branscher.
 • Halter av miljögifter i Europa

  Vi har en stor mängd olika miljögifter spridda i vår omgivning som människor kan påverkas av. Halterna är dock inte alltid kända men ett stort nyligen avslutat europeiskt samarbetsprojekt – HBM4EU - har försökt samla info om detta.
 • Välkommen till nya bloggen!

  Vi har hottat upp vår blogg och låtit den flytta in på en ny plattform, gjort den piffigare och mer tillgänglig. Efter nästan åtta år och drygt 300 inlägg är det roligt att konstatera att Arbets- och miljömedicinbloggen fortfarande uppfattas som relevant och läsvärd.
 • En god natts sömn

  Att sömnen är viktig för vår hälsa förstår vi alla. Men ny forskning visar att det inte riktigt är så enkelt som att ökat buller från olika trafikslag ger ökade sömnstörningar. Enligt studien är vi mer känsliga för flygbuller än för buller från andra trafikslag. Det är alltså inte enbart den faktiska ljudnivån som är avgörande, utan också vilken sorts buller det handlar om.
 • Att nå ut med kunskap

  Den första december avgörs Riksfinalen i Forskar Grand Prix 2022. Då möts sex finalister från årets deltävlingar för att presentera sin forskning på fyra minuter. Det är den tid de har på sig att på det mest begripliga och intressanta sätt förmedla sin forskning.
 • Var med i vår forskning om säkra personförflyttningar

  Tillsammans med arbetsplatser inom regional och kommunal hälso- och sjukvård satsar vi på verksamhetsnära forskning och utveckling. Syftet är att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen genom att sätta fokus på säkra personförflyttningar.
 • Nickelallergi hos barn

  Barn kan få nickelallergi på grund av att de använder smycken. Nickelallergi är livslångt och för de som drabbas kan vardagen påverkas av besvärande handeksem och svårigheter att undvika nickel. Miljöhälsorapport 2021 visar tydliga skillnader i förekomst av nickelallergi mellan pojkar och flickor redan i tolvårsåldern.