arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Var med i vår forskning om säkra personförflyttningar

Kvinna i säng som pratar med vårdpersonal
Ett bra samtal mellan vårdtagare och vårdpersonal är en god start på en säker personförflyttning.

Tillsammans med arbetsplatser inom regional och kommunal hälso- och sjukvård satsar vi på verksamhetsnära forskning och utveckling. Syftet är att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen genom att sätta fokus på säkra personförflyttningar.

Under hösten 2022 söker vi nu vårdenheter och vårdboenden runt om i Sverige som vill medverka i forskning med start februari 2023. Syftet är att öka kunskapen och förbättra rutiner för att jobba på ett säkert sätt med personförflyttningar och förebygga skador.

Under hösten 2022 söker vi nu vårdenheter och vårdboenden runt om i Sverige som vill medverka i forskning med start februari 2023. Syftet är att öka kunskapen och förbättra rutiner för att jobba på ett säkert sätt med personförflyttningar och förebygga skador.

Varför behöver vi satsa på forskning?

Jo, därför att hundratals vårdpersonal inom hälso- och sjukvård, omsorg, ambulansvård drabbas varje år av skador och belastningsbesvär på grund av ensidig belastning i jobbet som bland annat sker vid personförflyttningar och lyft. Belastningsbesvär handlar om besvär från muskler och leder, exempelvis som ont i ryggen, nacken, axel/skuldra och händer. I många fall är besvären både svåra och långvariga vilket påverkar både arbetsförmåga och livskvalitet under lång tid. Även patienter drabbas av vårdskador i samband med olika förflyttningar och lyft. Det vill vi tillsammans med er förebygga.

Hur går studien till?

I vårt forskningsprojekt får enheten ta del av den senaste utbildningen inom området och ni får stöd att införa den nya vägledning som kommer från Myndigheten för arbetsmiljökunskap: ”Säkra personförflyttningar – en vägledning i arbetsmiljöarbetet”. Vår forskargrupp har skrivit vägledningen och den lanseras i december 2022.

Forskningsprojektet innebär en möjlighet att stärka arbetsmiljön, öka lärandet i verksamheten och ligga i framkant när det gäller kunskapen om personförflyttningar. Samt förstås, att långsiktigt förebygga både arbetsskador och vårdskador.

Enheter som deltar i studien lottas till ett av två arbetssätt för att skapa säkra personförflyttningar. På vårdenheten skapas ett team med fem – sex personer som implementerar metodiken. I teamet ingår en chef, företrädare för olika professioner och skyddsombud. Studien pågår under fyra månader med fortsatt tillämpning under ett år från start.

Oavsett vilket av arbetssätten din vårdenhet lottas till får medarbetarna utbildning om den nya vägledningen i arbetsmiljöarbetet för personförflyttningar utifrån den senaste forskningen.

Två vårdanställda på bilden
Ta chansen att medverka i forskning och förbättra säkerheten vid personförflyttningar på din arbetsplats.

Hur gör vi för att gå med?

Du som är chef på en vårdenhet eller vårdboende diskuterar med dina medarbetare om det finns intresse att vara med och får i det första steget ta ställning till om arbetsplatsen vill delta i studien. Som medarbetare eller skyddsombud kan du gärna tipsa din chef om att studien finns. Vi riktar oss i första hand till verksamheter inom hälso och sjukvård som har inneliggande patienter och till kommunala vårdenheter som äldreboenden där brukare bor.

Läs mer om studien och anmäl intresse via webbsidan: sakrapersonforflyttningar.se Länk till annan webbplats.

Är er arbetsplats intresserad av att delta kommer ni få ytterligare information.

Vem leder forskningen?

Studien genomförs av en forskargrupp vid Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland, Linköpings Universitet samt Region Örebro län. Studien sker i samverkan med arbetsplatser inom hälso- och sjukvård och omsorg. Forskningen är finansierad av AFA försäkringar. Charlotte Wåhlin, Docent, Ergonom/Leg. Fysioterapeut har uppdraget som forskningsledare. Sebastian Buck, Doktorand, Ergonom/Leg. Fysioterapeut har uppdraget som projektkoordinator. I forskargruppen ingår också personer med olika kompetenser från Linköpings Universitet och Region Örebro län.

Kontaktuppgifter

Charlotte Wåhlin
E-post: charlotte.wahlin@regionostergotland.se
Tel: 010-103 14 47

Sebastian Buck
E-post: sebastian.buck@regionostergotland.se
Tel: 010-103 14 46

Forskargruppen PAWSS
Forskargruppen PAWSS

Hur når forskningen ut?

När studien har genomförts så kommer forskargruppen att skriva en rapport för att redovisa resultatet från studien. Resultaten presenteras endast på gruppnivå och ingen enskild medverkande vårdenhet eller medarbetare kan urskiljas. Rapporten återkopplats till Afa försäkringar. Vi kommer även att skriva vetenskapliga artiklar baserat på denna studie.

Vårt mål är att vi ska sprida den kunskap vi får fram i många olika sammanhang som kan leda till ytterligare förbättringar inom området säkra personförflyttningar.

Webbinarium om personförflyttningar

Den 28 oktober presenterar Arbetsmiljöverket resultatet från inspektioner de har genomfört i höst med fokus på personförflyttningar vid ett nationell webbinarium. Jag och min kollega, doktorand Sebastian Buck, medverkar. Vi presenterar hur riskbedömningar kan göras och berättar om den kommande vägledningen: ”Säkra Personförflyttningar – en vägledning i arbetsmiljöarbetet”. Arrangör är Arbetsmiljöverket, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och arbetsmarknadens parter.

Amälan till webbinariet Säkra personförflyttningar Länk till annan webbplats.

Kvinna i taklyft på vårdavdelning

Förflyttning från säng till rullstol är ett vanligt förekommande förflyttningsmoment som kan medföra riskfylld fysisk arbetsbelastning för vårdpersonal. Det är viktigt att värdera risker som kan finnas vid varje förflyttningssituation, att ha uppdaterad kunskap och att välja rätt utrustning.


Texten är skriven av Charlotte Wåhlin, ergonom.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600