arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • Sjuk av ofarlig exponering?

  På Arbets- och miljömedicin arbetar vi dagligen med olika typer av exponering kopplat till hälsa, alltså huruvida patienter blivit sjuka av något de utsatts för i sin arbetsmiljö.
 • Grattis Årets Luftvärnare!

  Vi kan stolta berätta att vår miljökemist, docent Helen Karlsson, har utnämnts till årets Luftvärnare av Kalmar läns luftvårdsförbund.
 • Partiklar i luften – en stor eller liten risk?

  Luftföroreningar i vår omgivning är normalt en blandning avpartiklar och gaser med olika ursprung. Halten och/eller skadligheten kan variera men längre tids exponering förhöga halter kan öka risken för luftvägsproblem eller hjärtkärlsjukdom.
 • Vi forskar om skador i vården

  Nyligen publicerade den forskargrupp som jag arbetar tillsammans med en artikel som handlar om forskning kring vilka skador som kan uppstå i hälso- och sjukvården. Både skador som patienter och medarbetare kan drabbas av.