arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Vi forskar om skador i vården

Nyligen publicerade den forskargrupp som jag arbetar tillsammans med en artikel som handlar om forskning kring vilka skador som kan uppstå i hälso- och sjukvården. Både skador som patienter och medarbetare kan drabbas av.

Många av dessa skador skulle kunna undvikas. Och varje person som drabbas är en för mycket! Nedan kan du ta del av resultatet från vår studie.

Inom en Region fann vi att 3,5 procent av medarbetarna drabbades av arbetsskador varje år. Vanliga skador var nålstick, hot och våld på arbetsplatsen och skador som skedde under arbetet med personförflyttningar. Studien visar att 74 procent av skadesituationerna ägde rum i omvårdnads- och behandlingssituationer. Majoriteten av arbetsskadorna inträffade under själva arbetsdagen (85 procent), resten på väg till och från arbetet. Flest anmälda arbetsskador fann vi bland sjuksköterskor och undersköterskor. 16 procent behövde behandling för sina skador.

I vår studie identifierades 11 000 patienter som hade drabbats av en vårdskada under tidsperioden 2011-2014. I vår studie fann vi att 15 procent av vårdskadorna krävde vård och behandling, och att 17 procent av olyckorna var fallolyckor.  

Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) så drabbas cirka 110 000 patienter per år i Svergie av vårdskador som  har varierande allvarlighetsgrad.

Här kan läsa mer och ta del av vår publikationen: "Patient and healthcare worker safety risks and injuries. Learning from incident reporting Länk till annan webbplats."

Vår forskargrupp: Susanne Kvarnström, Annica Öhrn, Emma Nilsing Strid, Charlotte Wåhlin

Fortsatt säkerhetsarbete

Studien synliggör vilka skador som förekommer och visar att vi absolut behöver jobba vidare med säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården, med både medarbetaren och patienten i fokus. Det är betydelsefullt att vi integrerar riskbedömningar för patienter och för medarbetare för att skapa en säker vårdmiljö. Här behöver flera parter samarbeta om vi ska kunna bygga upp en robust säkerhetskultur.

Vi går nu vidare med att analysera de intervjuer som vi genomfört med medarbetare som varit med om situationer då både de själva och patienten löpte risk eller skadade sig. Vi räknar med att kunna presentera resultatet  i slutet av 2019.

Ett annat steg i detta forskningsområde är att vi kommer att värdera och testa olika riskbedömningsmetoder inom olika verksamheter, bland annat med fokus på personförflyttningar. Det finns också ett behov av att studera vilka åtgärder som faktiskt förebygger arbetsskador bland medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600