arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Grattis Årets Luftvärnare!

Vi kan stolta berätta att vår miljökemist, docent Helen Karlsson, har utnämnts till årets Luftvärnare av Kalmar läns luftvårdsförbund.

Juryns motivering: "Helen uppmärksammas för sin forskning och kunskapsspridning om luftburna partiklars hälsoeffekter. Helen har förmågan att entusiastiskt förklara detta komplexa ämne på ett lättbegripligt sätt. Kunskapen ger förutsättningar för begränsande åtgärder på hälsoeffekter samt ett viktigt underlag för framtida teknikutveckling."

Varför fick du priset?

Jag tror det beror på att jag under flera år samarbetat med Kalmar län i flera luftrelaterade frågor. Jag har hållit ett flertal föredrag om luftburna partiklars hälsoeffekter för luftvårdsförbundet vilket inkluderar företag, kommuner, länsstyrelse och landsting. Jag har även sammanställt en kunskapsöversikt gällande hälsorisker med konstgräs då det fanns väldigt lite beskrivet vid tillfället. Dessutom har vår grupp finansierat ett så kallat TEOM instrument via FORSS-medel som placerades under ett år i Kalmar. Informationen från stationen i Kalmar jämfördes med den som finns i Linköping samt de två som finns i Norrköping. Filtren från dessa fyra instrument samlades in varje månad och där studerades förutom partikelhalter, endotoxininnehåll (från bakterier), metallhalter samt förmågan att inducera inflammation i cellmodeller som efterliknar vårt immunförsvar.

Vad innebär priset?

Det betyder mycket för mig som individ förstås men det betyder mycket för oss alla här på Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland då det ingår i vårt uppdrag att verka preventivt i Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi är jätteglada.

Hur gick prisceremonin till?

Jag tilldelades ett fint diplom samt en gåva vid årsmötet för Kalmar läns luftvårdsförbund på företaget Xylem i Emmaboda. Jag fick höra motiveringen och fick därefter presentera vad jag arbetade med just nu.

Hur känns det att din forskning uppmärksammas?

Jag är som sagt jätteglad för uppmärksamheten vår forskning fått främst för att hälsokonsekvenser av luftföroreningar aldrig får underskattas. Med den snabba utveckling som sker står vi ständigt inför nya utmaningar med nya typer av emissioner.

Vad gör du nu?

Jag har precis avslutat ett AFA-finansierat forskningsprojekt där hälsorisker för operatörer som arbetar med 3D printning studerats och det projektet fortsätter nu i två år till i en större konstellation finansierat av Vinnova. Det betyder fortsatta partikelstudier samt hälsoeffekter i inomhusmiljö.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600