arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Tagg

Blogginlägg taggat med #Miljömedicin

  • Halter av bly i luft i Glasriket idag och historiskt

    Nyligen publicerade vi en ny forskningsstudie om vilka halter av bly som finns i luften idag i Glasriket men också modelleringar för halterna historiskt. Även om halterna idag är likt den i städer så har det historiskt varit mycket höga lufthalter med troliga risker.
  • Halter av miljögifter i Europa

    Vi har en stor mängd olika miljögifter spridda i vår omgivning som människor kan påverkas av. Halterna är dock inte alltid kända men ett stort nyligen avslutat europeiskt samarbetsprojekt – HBM4EU - har försökt samla info om detta.
  • En god natts sömn

    Att sömnen är viktig för vår hälsa förstår vi alla. Men ny forskning visar att det inte riktigt är så enkelt som att ökat buller från olika trafikslag ger ökade sömnstörningar. Enligt studien är vi mer känsliga för flygbuller än för buller från andra trafikslag. Det är alltså inte enbart den faktiska ljudnivån som är avgörande, utan också vilken sorts buller det handlar om.

Blogg