arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hallå där Sebastian Buck

Sebastian Buck är nyligen antagen doktorand inom arbetsmiljö vid Linköpings Universitet.

Hur känns det att vara doktorand?

Det känns jätteroligt. Jag har velat det här sedan jag gick termin tre på
fysioterapeutprogrammet i Umeå. Jag blev då antagen som stipendiat inom en forskningsförberedande verksamhet. Grunden var att man hade kontakt med ett forskningsprojekt, det pågick i tre år och innebar att jag forskade vid sidan av mina grundstudier. Jag blev väldigt intresserad av forskningsprocessen och fick presentera ett projekt i Sydafrika, och vann pris för det. Dessutom träffade jag Charlotte Wåhlin där som idag är min huvudhandledare och arbetskamrat på Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om personförflyttningar inom hälso- och sjukvård, hur man kan riskbedöma och skapa säkra personförflyttningar som ju dessvärre är en vanlig orsak till arbetsskador hos medarbetare.

Varför blev det just arbetsmiljö som fångade ditt intresse?

Jag har tidigare arbetat som fysioterapeut inom psykiatrin men känner att det här är helt rätt plats för mig. Arbetsmiljö innefattar så mycket och området har sådan bredd, oavsett om du är sjuk eller frisk. Jag gillar dessutom att jobba förebyggande, det är kul att ha kurser och att sprida kunskap. Jag tror på forskningsgrunden i allt vi gör inom hälso- och sjukvård.

Vad hoppas du på för framtiden?

Oavsett resultatet av min forskning hoppas jag att området personförflyttningar och det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts och hamnar i fokus. Jag vill prata om arbetsmiljö. Jag vill nå ut. Det är så viktigt, och handlar om så oerhört många människor. Arbete är centralt i människors liv, därför är arbetsmiljöfrågor väldigt viktiga.

Publicerad 2021