arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Arbetsmiljökartläggning SMAK

SMAK står för Strukturerad Multidisciplinär Arbetsmiljökartläggning

SMAK-enkäten är en enkät för utvärdering av arbetsmiljö som har utvecklats av Arbetsmiljöenheten inom Region Jönköpings län.

Enkäten är indelad i tre delar baserat på forskning inom arbetsmiljöområdet:

  • fysiska faktorer
  • fysikaliska faktorer
  • organisatoriska/sociala faktorer.

Enkäten innehåller endast 30 frågor, där respektive område avslutas med en skattningsfråga ”vad är värst” samt en fritextfråga. Enkäten är utformad för att minimera tidsåtgång på arbetsplatsen och genomsnittlig svarstid är endast 12 minuter.

SMAK-metodens frågor identifierar problem i arbetsmiljön, för att kunna sätta in skräddarsydda insatser och slutligen utvärdera effekten av dessa insatser. SMAK-enkäten har utvärderats vetenskapligt och visats ha goda psykometriska egenskaper.

Har du frågor kring SMAK kontakta Patrik Haraldssson, Arbetsmiljöenheten, Region Jönköpings län.

Ladda ner metodboken SMAK Pdf, 602.6 kB.


Kontakta ergonom vid arbets- och miljömedicin i Linköping

E-post: ammergonomi@regionostergotland.se