arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

  • Nytt riskbedömningsinstrument för personförflyttningar

    Vi lanserar nu den svenska versionen av riskbedömningsinstrumentet TilThermometer. Instrumentet bedömer risker för vårdpersonal i omvårdnadssituationer.
  • Ambitiös rapport om barns hälsa

    Huvudvärk, trötthet och för mycket buller i matsalen kan påverka många tolvåringars prestationsförmåga och skolresultat.  Men andelen barn som bränner sig i solen eller utsätts för andras tobaksrök minskar.
  • Skydda handen med rätt handske

    Ibland innebär arbetet att händerna blir torra, nariga och röda. Huden kliar och det bildas sprickor som gör ont. Handskar är till för att skapa en extra barriär så att individen inte exponeras för ett skadligt ämne.  Bär man handskar är det lätt att tro att huden är skyddad, men används handskar på fel sätt kan hudbesvären förvärras.