arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Skydda handen med rätt handske

Ibland innebär arbetet att händerna blir torra, nariga och röda. Huden kliar och det bildas sprickor som gör ont. Handskar är till för att skapa en extra barriär så att individen inte exponeras för ett skadligt ämne.  Bär man handskar är det lätt att tro att huden är skyddad, men används handskar på fel sätt kan hudbesvären förvärras.   

Vad exponeras händerna för i arbetet?

Frekvent handtvätt och våtarbete är den vanligaste orsaken till irriterad hud. Samtidigt är handtvätt nödvändig för att bli av med smuts och kemikalier eller för att minska smittspridning. I handsken exponeras huden för materialet i handsken samt för smuts och kemikalier som finns på händerna, men också för kemikalier som tränger genom handsken utifrån. Det kan vara ämnen som är irriterande eller kan orsaka allergi. Långvarig användning av handskar kan medföra att huden blir fuktig, vilket underlättar upptaget av ämnen.

Vissa handskar har en genombrottstid på 10-15 minuter för kemikalier

Det är viktigt att arbetsgivaren och arbetstagaren är medvetna om vilka kemikalier de arbetar med och vilka risker det innebär. Säkerhetsdatablad ska ge information om egenskaper hos produkter som påverkar hälsan. Där ska det framgå vilka allergiframkallande ämnen som finns i produkten, samt vilka ämnen som kan irritera huden.

Det ska också finnas information om hur man ska hantera produkten och skydda sig. I en industri är det vanligt att arbetstagaren gör ett arbetsmoment som en del av en större process. Detta kan innebära att personen arbetar med en produkt som bär med sig kemikalier eller damm som tillförts eller bildats tidigare i processen.  

I den fysiska arbetsmiljön kan det finnas risker för huden. Händerna kan exempelvis komma i kontakt med förnicklade handtag eller verktyg, gummihantag på en hammare eller handtag och kranar som förorenats med kemikalier av andra medarbetare.

Kan man jobba på annat sätt så att exponeringen minskas?

Det är lätt att rekommendera handskar så fort man identifierat en risk, men personlig skyddsutrustning är det sista steget i den så kallade åtgärdstrappan. I första hand bör man byta ut farliga ämnen och produkter om det går. Nästa steg är att begränsa riskerna. Automatisering av industriella processer och inkapsling av maskiner för att förhindra spridning och direktkontakt med ämnen minskar riskerna för hudbesvär. Ofta behövs också organisatoriska åtgärder.

Att byta från ett dammande pulver som lätt sprider sig i hela lokalen till granulat eller flytande som hanteras i ett slutet rum med god ventilation, punktutsug och noggranna städ- och hygienrutiner kan vara åtgärder som minskar exponeringen för alla på arbetsplatsen.

Piktogram - skyddshandskar mot kemikalier och mikro-organismer

Vissa arbetsmoment innebär högre risk att huden kommer i kontakt med kemikalier. Exempelvis vid reparation och översyn av maskiner, manuell vägning eller tillblandning av kemikalier,  eller vid rengöring av kärl där kemikalier har använts. Då man använder personlig skyddsutrustning är det viktigt att de verkligen ger det skydd som behövs.

Används rätt handskar för arbetsmomentet?

Handskar släpper igenom kemikalier i olika omfattning och efter olika lång tids användning, vilket innebär att huden ändå kan exponeras för kemikalierna.  Vissa handskar har en genombrottstid på  10-15 minuter för kemikalier. Ett material i handske kan skydda bra mot en viss kemikalie men sämre mot en annan. Ibland ska även händerna skyddas mot värme, nötning eller stick från vassa föremål. Handskarna ska också fungera för arbetsmomentet, de ska inte vara i vägen vid arbete som kräver finprecision eller fastna i rörliga delar.

Handskar är märkta utifrån det de ska skydda mot. Det är viktigt att användaren är med och väljer handskar så att de passar, och att bruksanvisning och märkning är lättillgänglig.

Förvärrar handskarna hudbesvären?

Det finns flera fallgropar som gör att handskarna inte skyddar så som det är tänkt.  Att använda fel handske eller under för lång tid möjliggör att kemikalier tränger igenom materialet. Alternativt förs en redan smutsig hand in i handsken. Hamnar kemikalier inuti handsken får man en ocklusions-effekt, handen blir fuktig inuti handsken och ämnet tas lättare upp av huden. Händerna kan också bli fuktiga inne i handskarna på grund av svett. Använda gärna bomullshandskar som suger upp fukten inuti skyddshandskarna.

Bidrar arbetsmiljön till hudbesvär?

På arbetsplatsen är det viktigt att man håller rent så att det inte finns kemikalier och damm som kan reta huden.  Därför bör det finnas rutiner för städning med metoder som inte sprider smutsen. Det bör också finnas möjlighet att tvätta händerna och hudvänliga produkter för att rengöra och smörja in händerna. Om kranar och handtag lätt kontamineras av smutsiga händer finns det tekniska lösningar som kranar med rörelsesensor eller fotpedal. Även inomhustemperaturen påverkar, vid höga temperatur blir händerna svettiga, men vid kyla och lägre luftfuktighet blir de torra.  

Den enskilde bör tänka på:

  • Använd rätt handskar för arbetsmomentet, byt regelbundet.
  • Tvätta händerna, se till att händerna är helt torra innan du sätter på handsken. Ibland är det lämpligt med bommullshandskar under.
  • Återfukta ofta huden med hudkräm. Gärna också på kvällen.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600