arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Nytt riskbedömningsinstrument för personförflyttningar

Vi lanserar nu den svenska versionen av riskbedömningsinstrumentet TilThermometer. Instrumentet bedömer risker för vårdpersonal i omvårdnadssituationer.

Riskbedömningsinstrumentet TilThermometer ger en samlad bild för hur risken kan se ut på er vårdenhet.

I forskargruppen har vi länge arbetat med att översätta och kvalitetssäkra det nederländska riskbedömningsinstrumentet TilThermometer.

Nu välkomnar vi intresserade att delta i ett webbinarium som handlar om att genomföra riskbedömningar och skapa säkra personförflyttningar vid arbetsplatser inom regional och kommunal hälso- och sjukvård. Vid detta tillfälle kommer riskbedömningsinstrumentet TilThermometer att lanseras och presenteras. Du får ta del av hur det användas i praktiken för att värdera riskfylld fysisk belastning för vårdpersonal.  

När: Onsdag 16 mars
Tid: 14.00 – 16.00
Plats: Via Zoom

Tillsammans kan vi undvika belastningsskador

Belastningsskador är en av de vanligaste skadorna inom hälso- och sjukvården och många sker just vid personförflyttningar. Det finns studier som påvisar att den som dagligen genomför personförflyttningar har en ökad risk att få ländryggsbesvär. För att tidigt kunna kartlägga risken för skada är det viktigt att kontinuerligt riskbedöma arbetsmiljön. Riskbedömning är en fundamental pusselbit i det dagliga arbetsmiljöarbetet. På så sätt upptäcks risker i arbetsmiljön tidigt och rätt åtgärder kan sättas in. Detta gäller så klart även vid arbete med personförflyttningar inom regional och kommunal hälso- och sjukvård. Riskbedömningen ska sedan vara ett underlag för åtgärder som skapar säkra personförflyttningar.

Riskbedömning vid personförflyttningar

En riskbedömning kan genomföras på olika nivåer i en organisation. Det är viktigt att riskbedömningen har fokus på vårdpersonalens arbetsmiljö. En riskbedömning bör ha två olika perspektiv på arbetsplatsen.

Riskbedömning för varje förflyttning – vårdpersonalDet är en riskbedömning som genomförs vid varje förflyttning. Det innebär att vårdpersonal ska riskbedöma alla förflyttningar de genomför under ett arbetspass. Här skulle till exempel en checklista vara ett bra stöd.Riskbedömning på organisationsnivå – vårdenhetDet görs på organisatorisk nivå och genomförs av arbetsmiljöansvarig chef tillsammans med medarbetare och exempelvis skyddsombud. Här bedöms riskerna i ett större perspektiv för åtgärder på arbetsplatsnivå. Här kan ett framtaget riskbedömningsinstrument med fördel användas.Illustrationen visar en cirkel med sex tårtbitar som symboliserar sex olika aspekter som bör ingå vid en riskbedömning, nämligen; Egenskaper, Funktion, Hjälpmedel, Organisationen, Omgivning, Kunskapsnivå

Aspekter vid riskbedömning

När en riskbedömning genomförs finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till för att riskbedömningen ska ge ett bra underlag för säkrare arbete och korrekta åtgärder. Vi kan tänka utifrån sex olika aspekter när man genomför en riskbedömning för personförflyttningar:

 • Patientens egenskaper - Kan vara patientens hälsotillstånd, vikt, längd
 • Patientens funktion - Bedömning av vilken funktionsförmåga patienten har, samt uppmuntra patienten att genomföra stora delar av förflyttningen själv.
 • Hjälpmedel och arbetsutrustning - Används arbetsutrustning vid förflyttningar? Fungerar underhållet av arbetsutrustning? Är det rätt arbetsutrustning som köps in till arbetsplatsen? Passar arbetsutrustningen de förflyttningar som utförs på arbetsplatsen
 • Organisationen - Hur är arbetet kring personförflyttningar organiserat? Hur ser bemanningen ut, finns det tillräckligt med tid och hur prioriteras förflyttningar i organisationen?
 • Omgivningen - Finns det tillräckligt med ljus och utrymme i de lokaler där förflyttningar sker?
 • Personalens kunskapsnivå - Hur ser personalens förflyttningskunskap ut? Vet personalen hur arbetsutrustningen används? Vet de vilka arbetsmiljörisker som finns vid arbete med personförflyttningar.

Med dessa sex aspekter kan man arbeta systematiskt och strukturerat med riskbedömningar.

Riskbedömningar är något alla arbetsgivare ska genomföra för att identifiera risker, och det kan vara en utmaning. Inom området personförflyttningar vill vi med vår forskning försöka hitta sätt att göra riskbedömningar enklare för arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600