arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

  • FNs arbetsmiljöarbete firar 100 år!

    Social rättvisa och humana arbetsvillkor. Detta var målsättningen 1919 då Internationella arbetsorganisationen ILO bildades i sviterna av första världskriget.
  • Sjukt roligt på jobbet

    ”Man ska sluta när det är som roligast”. Det är en mening jag själv hört mina föräldrar säga otaliga gånger när man vägrat åka hem frånen kompis för man har så kul.