arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Sjukt roligt på jobbet

”Man ska sluta när det är som roligast”. Det är en mening jag själv hört mina föräldrar säga otaliga gånger när man vägrat åka hem frånen kompis för man har så kul.

Som vuxen är det dock upp till en själv attkontrollera tider och se till att schemat håller.  Som vuxen har man också ofta ett jobb attsköta och drömmen för de flesta är väl att ha kul på sitt jobb? Men vad kan hända om vi har för kul? Eller blir för engagerade?

Arbetsrelaterad hälsa kan mätas på flera olika sätt, men en välanvänd modell inom forskning är den så kallade ”effort-reward-imbalance” – eller ”ansträngning-belöningsmodellen”. Den bygger på antagandet att balansen mellan de krav och skyldigheter en arbetstagare har (ansträngning) behöver stå i proportion till de belöningar (lön, karriärmöjligheter, feedback och liknande) man får för att främja en god hälsa. En obalans mellan dessa, som en hög ansträngning kombinerat med låg belöning medför en ökad risk för ohälsa.

En del i modellen är begreppet ”överengagemang”. Med det innebär att personer som karaktäriseras av hög nivå av överengagemang har en tendens att ta på sig diverse åtaganden på jobbet. Enligt grundaren till modellen grundas detta i att man har ett behov att bli sedd och behövd. Att tacka ja till nya uppgifter och initiera utvecklingsprojekt kan vara härligt och utvecklande – speciellt om man får uppskattning för det arbete man lägger ner. Då kan man verkligen ha kul på jobbet, även om det samtidigt kan vara utmanande.

Dessa människor skulle säkert av många ses som en drömanställd. Man ställer alltid upp och vill göra ett bra jobb. Men att ha ett överengagemang kan även ha sina nackdelar. Det är lätt att göra missbedömningar, både gällande att underskatta hur krävande en uppgift är, men även att överskatta de belöningar som kan följa.

Överengagemang är även ofta kopplat till kontroll, vilket kan visa sig i att man har svårt att släppa ifrån sig arbetsuppgifter och att man lägger ner mer tid och energi på en uppgift än vad som behövs för att genomföra den. Detta kan på sikt leda till sömnstörningar och trötthet under dagtid, vilket i sig är stora riskfaktorer för stress och stressrelaterade sjukdomar. Det finns även visade samband mellan överengagemang i arbetet och muskuloskeletal smärta, framförallt i nacke och höft.

Om du som läser känner dig träffad och börjar fundera på om du själv har ett överengagemang i ditt arbete kan det vara bra att se över din arbetssituation. Att brinna för sitt jobb är ju toppen, så länge man är noga med att inte överanstränga sig. Några saker man kan tänka på är:

  • Hur ser din belastning ut? Så länge den är rimlig så att du känner att du ändå kan koppla av när du inte är på arbetet och har tid för pauser kan du njuta av ditt engagemang. Om du måste vända ut och in på dig själv behöver du be om avlastning och även våga lita på att andra kan göra ett bra jobb.
  • Hur ser det ut med återhämtning? När vi använder våra resurser behöver vi även fylla på dem igen. Vi alla förstår att vi inte kan köra en bil utan bensin, men vi visar inte alltid samma förståelse för oss själva när vi är slutkörda. För att ha en hållbar arbetssituation behövs pauser och återhämtande aktiviteter – vad får dig att varva ner?
  • Kan ”Good enough” vara bra nog? Ibland har vi tid och möjlighet att göra saker perfekt, men ibland behöver man nöja sig med en acceptabel nivå för att få arbetsdagen att gå ihop. Hur ser det ut för dig? Kan du släppa en arbetsuppgift, trots att det inte är perfekt?
  • Om du är chef eller arbetskamrat till någon som är överengagerad kan det vara till hjälp att påminna om pauser, se till att uppgifter fördelas rättvist så att en person inte tar på sig allt och kanske berömma någon som vågar släppa ifrån sig en uppgift eller göra klart en uppgift som inte är perfekt (om personen är överengagerad är den troligtvis väldigt bra ändå).

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600