arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • 28 april världsdagen för arbetsmiljö

  Varje år, den 28 april, uppmärksammas världsdagen för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen runt om i världen. Och självklart uppmärksammar vi världsdagen via arbets- och miljömedicinbloggen.
 • Förebygg vård- och arbetsskador

  Jobbar du inom hälso- och sjukvården eller inom omsorgerna? Då vill jag flagga för en  temadag som vi arrangerar i Linköping den 19 maj  "Belastningsergonomi inom vård och omsorg – att förebygga arbetsskador och vårdskador".
 • Att våga gå mot strömmen!

  När jag för fyra år sedan började fördjupa mig inom kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet kunde jag inte ana vilka konsekvenserna skulle bli.
 • Produktivitet och ergonomi i industri

  Det finns stöd för i forskningen att ergonomiska insatser bidrar till att skapa en sund arbetsmiljö. Kvalitet, produktivitet och ergonomi hänger ihop. För att ge ett gott exempel från praktiken har vi bjudit in Kerstin Tegbrant som gästbloggare. Hon arbetar som ergonom på Scanias inbyggda företagshälsovård.
 • Arbetsmiljö + livsstil ger effekt!

  När man pratar om hälsa i arbetslivet pratar man ofta om hur ökat välmående förbättrar arbetsförmågan hos medarbetarna. Men ökad hälsa minskar samtidigt risken för hälsoproblem som drabbar mentala funktioner eller rörelse­apparaten.