arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Förebygg vård- och arbetsskador

Jobbar du inom hälso- och sjukvården eller inom omsorgerna? Då vill jag flagga för en  temadag som vi arrangerar i Linköping den 19 maj  "Belastningsergonomi inom vård och omsorg – att förebygga arbetsskador och vårdskador".

Vi vill med temadagen sprida kunskap om hur skador kan förebyggas för både patienter och medarbetare. Hur vi via systematiskt arbetsmiljöarbete och patientsäkerhetsarbete kan bidra till en sund och säker arbetsmiljö. Hur belastningsergonomisk bedömning kan ge ett underlag för att välja åtgärder som förebygger skador.

Välkommen den 19 maj till temadagen "Belastningsergonomi inom vård och omsorg – att förebygga arbetsskador och vårdskador"

Under dagen kommer vi att lyfta frågorna på strategisk nivå, hur vi kan organisera för hälsa, såväl som att gå igenom konkreta metoder för ergonomisk riskbedömning och åtgärder som kan användas i den praktiska vardagen. En utgångspunkt för diskussionerna är den film som vi har producerat "Säker hälso- och sjukvård i sund arbetsmiljö".

Under dagen kommer du att få lyssna till flera olika talare. Vi är glada för att Lotta Dellve, professor från Högskolan Borås och Minke Wersäll, handläggare i ergonomi vid Arbetsmiljöverket kommer till Linköping. Sedan 2012 är Lotta Dellve professor i vårdvetenskap med inriktning vårdens ledarskap och organisering. Hon vill med sin forskning bidra till att förstå hur olika förhållanden, perspektiv och processer tillsammans bidrar till hållbar vårdutveckling. Som ergonom kommer jag att berätta om hur vi kan använda olika metoder i det dagliga systematiska säkerhetsarbete.

Lotta Dellve, Professor Högskolan i Borås är en van föredragshållare. Hon kommer att prata om ledarskap och organisering som främjar god arbetsmiljö och förebygger vårdskador och arbetsrelaterad ohälsa.

Min forskarkollega från Region Örebro Emma Nilsing Strid bjuder på de senaste forskningsrönen inom området. Bland annat vad som finns skrivet kring hur arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbetet kan föras samman.

Victoria Svensson är leg sjuksköterska  och anställd som vårdenhetschef vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Region Östergötland. Hon kommer tillsammans med Annegret Ellinger, ergonom, inspektör vid Arbetsmiljöverket lyfta fram ett gott exempel på samverkan kring förbättringsarbete vid vårdavdelning där Victoria arbetar. Här kan du ta del av vad arbetsmiljoforskning.se har skrivit om deras förbättringsarbete: "Kartläggning för ett hållbart arbetsliv"

Om du utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomför en belastningsergonomisk riskbedömning kan du få svar på vilka riskmoment som finns för medarbetarna på din arbetsplats. Förbättringsarbetet kan med fördel ske i samverkan.

Det ska också bli intressant att få lyssna på Jessica Arvidsson som  pratar om hur vi kan skapa en arbetsmiljöstrategi som bidrar till god hälsa. Hon ger ett HR-perspektiv på förebyggande arbetsmiljöarbetet. Jessica arbetar till vardags som HR-strateg vid Region Östergötland.

Något som jag ser fram emot är också att få lyssna på den paneldiskussion som vi avslutar dagen med. Där kommer fackliga företrädare, dagens talare, ergonom Jan Henriksson och verksamhetschef Ingrid Gidlund från Hälso- och sjukvårdsorganisationen Leanlink inom Linköpings kommun att ge sin syn på fortsatt arbete.  Hur kan vi gemensamt förebygga arbetsskador och vårdskador utifrån våra olika roller?  

Vi har två moderatorer som guidar oss genom dagen. Den ena är Annica Öhrn, centrumchef vid Centrum för hälso- och vårdutveckling, Region Östergötland. Hon har under många år arbetat med patientsäkerhetsfrågor och det är också hennes forskningsområde. Den andra är Eva Granfeldt. Hon arbetar som tf HR-direktör inom Region Östergötland och har lång erfarenhet av ledarskap inom hälso- och sjukvården.

Inom hemsjukvården har medarbetaren sin arbetsmiljö i patienten/brukarens hem. Det kan vara en utmaning att anpassa arbetsmomenten och samtidigt ta hänsyn till patientens behov.

Dagen riktar sig alltså till dig som är arbetsgivare, HR-konsult, skyddsombud, eller facklig företrädare. Den riktar sig också till dig som arbetar som ergonom eller annan profession inom företagshälsovården. Självklart är även övriga intresserade välkomna att anmäla sig till temadagen.

Under dagen finns tillfälle att besöka Arbetsmiljöverkets monter och en monter som bemannas av ergonomer från Ergonomisektionen, Fysioterapeuterna.

Tanken med temadagen är att vi kan få ett avstamp för fortsatt förbättringsarbete. Att vi gemensamt kan förebygga skador. Att vi kan hitta bra sätt att samverka utifrån våra olika roller.  Är du intresserad av att diskutera dessa frågor? Skriv gärna dina frågor i kommentarsfältet nedan.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600