arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Produktivitet och ergonomi i industri

Det finns stöd för i forskningen att ergonomiska insatser bidrar till att skapa en sund arbetsmiljö. Kvalitet, produktivitet och ergonomi hänger ihop. För att ge ett gott exempel från praktiken har vi bjudit in Kerstin Tegbrant som gästbloggare. Hon arbetar som ergonom på Scanias inbyggda företagshälsovård.

Att kunna göra goda bedömningar av risken för att få muskel- och ledbesvär på en arbetsposition är en av den viktigaste arbetsuppgiften för en ergonom inom industrin säger ergonom Kerstin Tegbrant.

Forskning av professor Jörgen Eklund, KTH, genomförd på Volvo och SAAB har visat att de arbetspositioner som bedömts ”röda” på monteringsline hade 3 gånger större kvalitetsproblem än de som bedömts ”gröna”. Dessa argument har vi ofta använt på Scania för att argumentera för ergonomisatsningar. Det är av största vikt att ledningen för fabriken är informerad om vilka ergonomiska risker som är vanligast förekommande och att de kan förstå resultatet av riskbedömningarna. Då kan man få en fruktbar diskussion om vilka åtgärder som bör prioriteras.

Att kunna göra goda bedömningar av risken för att få muskel- och ledbesvär på en arbetsposition är en av den viktigaste arbetsuppgiften för en ergonom inom industrin. Verkstadschefer och tekniker vill ha mätbara resultat så att de kan prioritera vilka arbetspositioner som ska åtgärdas först.

För att kunna bedöma en rad arbetspositioner kan det vara en god idé att lära ut bedömningsmetoderna tex till tekniker och operatörer lokalt på området.

Några av arbetsmomenten som kan ge besvär:

  • Repetitiva arbetsrörelser med hand/arm
  • Statiskt muskelarbete för skuldrorna
  • Tunga lyft eller repetitiva medeltunga lyft i ogynnsamma arbetsställningar (böjd/vriden rygg)
  • Skjuta/dragarbete av vagnar, utdragsenheter etc.

Det är viktigt att kunna analysera lyft, mäta tryck- och dragkrafter med dynamometer och bedöma risken att få muskel- och ledbesvär med vetenskapligt goda metoder. Att kunna visa på resultat i siffror till fabriksledning och tekniker. Då talar vi med tekniker ”på deras språk”. Genom att mäta allt som vi kan mäta skapar vi en god grund för att välja rätt faktorer att åtgärda.

Vid en ergonomisk riskbedömning är det viktigt att involvera och engagera  tekniker och operatörer, att vara delaktiga i förändringsarbetet är en förutsättning för att få ett gott resultat säger ergonom Kerstin Tegbrant.

På Scania lär vi ut riskbedömningsmetoder till tekniker och operatörer, för att bedömningarna ska kunna göras av dem som arbetar på området och de blir då också delaktiga i förändringarna. Att planera åtgärder för att lösa ergonomiproblem i nära samarbete med dem som utför arbetsuppgifterna så kallad ”participativ ergonomi”, tror vi är rätt väg att gå för hitta smarta lösningar som har potential att kunna användas och fungera.

Vi använder olika riskbedömningsmetoder, bl.a. BUMS, som är en riskbedömningsmetod för taktad linebunden montering, en metod som kommer från SAAB. Så gott som alla våra arbetspositioner inom montering är bedömda med Scania Ergonomi Standard.

Carl Lind, doktorand på KTH; Skolan för teknik och hälsa har i samverkan med partners tagit fram en ny riskbedömningsmetod för manuell hantering dvs lyfta, skjuta-dragarbete. Metodens namn är RAMP; Risk assessment for manual handling proactively. RAMP I är en screeningmetod lämpad för bla chefer och skyddsombud, RAMP II är en fördjupad bedömning som bör göras av ergonomer eller andra som fått utbildning. Vi ergonomer på Scania, Arla och andra har fått lämna synpunkter på utformning och användbarhet under utvecklandet av RAMP-metoden.

RAMP-metoden kan få stor användning i manuell hantering inom industrin, på lager, i handeln och i vården. Prevent planerar att anordna kurser i RAMP-metoden, men inget beslut kring detta är fattat ännu.

På Scania har vi börjat utbilda tekniker och operatörer i RAMP-metoden och implementeringen av metoden sker över hela Scania globalt.

Kerstin Tegbrant, ergonom på Scania, arbetar vardagsnära och strategiskt med systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med arbetstagare för att förebygga arbetsorsakade besvär.

Stort tack till dig Kerstin Tegbrant, för att du bidrar med kunskap och ger oss en inblick hur ni arbetar med  "Ergonomi i industri"

Vi avslutar blogginlägget med att ge några lästips för dig som är intresserad av att läsa mer om ergonomi:

Tema ergonomi: "Ergonomi ger balans i belastningar". Användbart. En kvartalsskrift om arbetsmiljöforskning nr 4, 2015

Och här kan du ta del av tidigare blogginlägg som handlar om ergonomi och även om ryggproblem:

Ergonomi i vården. Sju steg till en säkrare arbetsmiljöSkapa god ergonomi inom tandvårdBelastande arbetsmiljö för servitriserSitter du still ofta?Hoppfullt för dig med ryggproblem

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600