arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bloggen

Den här bloggen drivs av engagerade medarbetare på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping som är en del av Region Östergötland. Vårt uppdrag är att arbeta i Jönköpings-, Kalmar och Östergötlands län för att förebygga ohälsa hos våra invånare. Vi blandar aktuell forskning med reflektioner från vårt arbete som experter inom arbets- och miljömedicin.

 • All cancerforskning är viktig!

  För cirka tre veckor sedan sändes Cancergalan i TV4. Inte ett öga är torrt när man hör om alla sorgliga livsöden och om de som har övervunnit cancern.
 • Slå på fläkten, det kan finnas gifter i stekoset

  Stekos är en komplex blandning av partiklar, oljedroppar, olika gasmolekyler och vattenånga.
 • Positiv utveckling för mobbningsutredningar!

  Under det senaste året har det skett en positiv utveckling då det gäller hur mobbning och kränkande särbehandling utreds på arbetsplatser runt om i landet. Detta är värt att uppmärksamma.
 • Plast 3D-skrivare – kunskap om hälsorisker

  För ett par år sedan skrev jag om 3D-skrivare och om möjliga hälsorisker (3D-skrivare – hälsoproblem under uppsegling). Då frågan kommit upp på kliniken i flera olika fall på senare tid så tänkte jag ge mig i kast att ta upp lite vad som hänt på forskningsfronten kring detta.