arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Tagg

Blogginlägg taggat med #PFAS

  • Nya riktvärden för PFAS i livsmedel 2023

    Förra veckans blogginlägg handlade om höga halter PFAS i regnvatten. Knappt hade bloggen publicerats förrän EU beslutade rekommendera en rad riktvärden för PFAS i olika livsmedel. Det beslutet blir förmodligen viktigt för att få bättre koll på halter av PFAS i våra livsmedel.
  • Det regnar PFAS

    Per- och polyfluorerade alkylföreningar, PFAS, är en grupp långlivade miljögifter som är spridda över hela världen. I en uppmärksammad nyligen publicerad vetenskaplig artikel så visar forskare från Stockholms Universitet att halten i regnvatten är över de nyligen sänkta riktvärdena för vad som anses vara säkert för dricksvatten.

Blogg