arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Nya riktvärden för PFAS i livsmedel 2023

Blodtrycksmätare
Foto: Pixabay

Förra veckans blogginlägg handlade om höga halter PFAS i regnvatten. Knappt hade bloggen publicerats förrän EU beslutade rekommendera en rad riktvärden för PFAS i olika livsmedel. Det beslutet blir förmodligen viktigt för att få bättre koll på halter av PFAS i våra livsmedel.

Per- och polyfluorerade alkylföreningar, PFAS, utgör vår tids kanske mest omdiskuterade miljöförorening. Allt mer kunskap visar på betydande hälsorisker såsom påverkan på vår fettomsättning och försämrad effekt av vaccination. Det kan också vara så att PFAS bidrar till cancerutveckling.

För att försöka minska exponeringen för PFAS hos befolkningen beslutade EU-kommissionen förra veckan att från år 2023 rekommendera nya riktvärden för PFAS i livsmedel som frukt, kött, mjölk, fisk, och ägg. Om riktvärdena överskrids bör orsakerna till detta undersökas. EU-kommissionen anger att medlemsstaterna, tillsammans med livsmedelsföretag, bör övervaka PFAS-halter i livsmedel mellan 2022-2025.

Rundkolv
Foto: Pixabay

Då PFAS består av en stor mängd olika kemikalier så definieras fyra huvudsakliga föreningar som ska analyseras (PFOS, PFOA, PFNA samt PFHxS) samt 18 föreningar som liknar de första fyra som också bör undersökas. Slutligen så anger rekommendationen även sex föreningar som är så kallade uppdykande (nya) PFAS som medlemsstaterna bör överväga att analysera.

Skylt: Farliga kemikalier
Foto: Pixabay

Förhoppningsvis kommer dessa nya riktvärden att ge en bättre bild över halterna av PFAS i olika livsmedel. Tyvärr är halterna inte obetydliga vilket till viss del hänger ihop med den stora spridningen av PFAS i miljön,  som visades i förra veckans inlägg - Det regnar PFAS. Även om vissa PFAS-föreningar numera är förbjudna så finns tusentals andra som riskerar att spridas och påverka människor och natur. Om inte hela gruppen av kemikalier förbjuds är det troligt att vi kommer höra om riskerna med PFAS under en lång tid framöver.

Industri med rök från skorstenar
Foto: Pixabay

Texten är skriven av Stefan Ljunggren, Certifierad yrkes- och miljöhygieniker

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600