arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Vår ergonom nominerad till Årets Fysioterapeut!

På Arbets- och miljömedicin i Linköping är vi stolta och glada över att vår ergonom Charlotte Wåhlin i hård konkurrens är en av tre nominerade till priset som Årets Fysioterapeut.

Hur känns det här,  Charlotte?

Det känns ärofyllt att vara en av tre fysioterapeuter som blivit nominerad till Årets Fysioterapeut av andra fysioterapeuter. Känner mig såklart glad och stolt att andra ser och uppskattar det jag gör i samverkan med andra. Det känns också bra att arbetsmiljöområdet och arbetslivets viktiga frågor synliggörs, det är kul för mig och det kunniga team som jag jobbar tillsammans med.

Blev du överraskad av nomineringen?

Ja absolut, verkligen överraskad! Tack till de som nominerat mig och till den externa juryn för att de uppmärksammat mitt arbete, som inte vore möjligt utan många andra kunniga personer.  

Vad tänker du om nomineringen?

Jag tycker det är bra att Fysioterapeuterna som förbund uppmärksammar medlemmar som medverkar till utveckling på olika sätt. För oss tre som är nominerade synliggörs våra områden om arbetsmiljö, kvinnors hälsa och rehabilitering vid hjärtsjukdom.  Det skapar i sin tur nya möjligheter till diskussioner och utveckling inom hälso- och sjukvården och samhället i stort.  

Vad skulle det betyda att bli utsedd till årets fysioterapeut?

Förutom äran att vinna så tänker jag att det är ett tillfälle att lyfta fram frågor om det hållbara och inkluderande arbetslivet, hur sunda arbetsmiljöer kan formas och hur vi kan skapa variation och rörelse i arbetslivet. Det är viktigt att vi uppmärksammar både branscher och anställda som har så hög fysisk och mental arbetsbelastning på jobbet att de skadas. Det är ett stort personligt lidande som ger sämre livskvalitet och som också är en stor kostnad för samhället.

Vi måste åtgärda det faktum att arbetslivet skapar patienter som behöver vård och insatser av sjukvården. Vi måste på allvar se till att främja hälsa och förebygga skador för vi har inte råd att ständigt förlora arbetskraft till sjukdom, skador och ohälsa. På Arbets- och miljömedicin arbetar vi brett med dessa frågor. Vi är en universitetssjukvårdsenhet med ett befolkningsuppdrag i Östergötland, Jönköpings och Kalmar län. Vi arbetar kliniskt med patienter, med forskning och med kunskapsförmedling riktad mot olika målgrupper.

Nu har du chansen, något mer du vill passa på att nämna?

Ja, just nu har vi mycket fokus på att skapa säkra personförflyttningar inom hälso- och sjukvård och omsorg och vi samarbetar med Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket i det europeiska kampanjåret ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Ta gärna del av information om vårt forskningsprojekt Länk till annan webbplats.

Och så vill jag förstås önska alla en fin sommar!

Kandidater till årets fysioterapeut 2022

Fack och professionsförbundet Fysioterapeuternas externa jury har sammanträtt, och har från de som nominerats, valt ut tre kandidater som går vidare till att kunna bli Årets fysioterapeut 2022.

Charlotte Wåhlin är nominerad tillsammans med Fanny Simonsson, Centrallasarettet, Växjö och Lisa Keller Altvall, Närhälsan Angered.

Juryns motivering av Charlotte

Charlotte har genom sin forskning bidragit till att utveckla arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetshälsa.  Hon kombinerar klinik, forskning och ett stort samhällsengagemang. Hennes forskning berör olika grupper men med ett tydligt fokus på anställda i utsatta yrken och kvinnodominerade arbetsplatser. 

Forskningen berör såväl anställda inom hälso- och sjukvården/omsorgen som patienter/brukare. Charlotte är även engagerad i forskning kring psykisk hälsa i skolan då framför allt genom preventiva insatser för att förhindra arbetsrelaterad ohälsa hos lärare.

Charlotte har genom ett uppdrag från Arbetsmiljöverket gjort en systematisk kunskapssammanställning där hon har arbetat vidare med metodutveckling och forskning, i syfte att förebygga belastningsskador i samband med personförflyttningar. Charlotte är aktiv på sociala medier och sprider såväl sin egen som andras forskning på ett medryckande och inkluderande sätt.

Fakta om Årets fysioterapeut

Priset delas ut varje år till den fysioterapeut som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till förbättrad hälsa hos patienter och medborgare.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600