arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

AMM på turné om barn och miljö – Gotland

Nyligen besökte vi på Arbets- och miljömedicin Gotland för att presentera resultaten i Barnmiljöhälsorapporten. Under seminariet utvecklades flera diskussioner och frågeställningar.

Folkhälsostrateger från regionen och miljöexperter från Länsstyrelsen funderade tillsammans på åtgärder som kan förbättra inom- och utomhusmiljöerna för barnen på Gotland.

Vår läkare Fathima Forslund är med på länk från Linköping. Hon berättar att en större andel gotländska tolvåringar besväras av huvudvärk. Gotland sticker ut lite i just den frågan. Bengt Ståhlbom, yrkeshygieniker, har tidigare pratat om buller. Han säger att bullernivåerna i svenska skolmatsalar har varit ett problem i minst tio år. Det har inte blivit bättre, andelen barn som besväras av buller i skolmatsalen ökar, så även på Gotland.  Han berättar om en mätning som gjordes av bullernivån i flera skolmatsalar i Stockholm. Mätningarna visade att det var vanligt med bullernivåer över 70 decibel.

”Det kan jämföras med att trafikens riktvärden ligger på 55 decibel nära husfasader”, säger han.

Är skolmatsalarna så stökiga att barnen får svårt att äta och därför får huvudvärk? Eller beror det på att en stor andel tolvåringar lyssnar på hög musik varje dag? Eller är det kanske den klimatoro som många tolvåringar upplever som ger huvudvärk? En ganska stor andel barn har också svårt att somna på grund av störningar från trafikbuller, det borde väl kunna ge huvudvärk?

”Jag vet verkligen inte vad huvudvärken beror på”, svarar Fathima Forslund.

Det är så med Barnmiljöhälsorapporten, att den ger inga svar om samband.  Rapporten ger däremot en bild av hur barn påverkas av en mängd olika faktorer i deras inom- och utomhusmiljöer.

Med rapporten som underlag kan man göra fördjupade studier för att förstå och minska de hälsorisker som finns i de miljöer där barn vistas. Det ger i sin tur möjlighet att förhindra att barn blir sjuka. Det går också att göra jämförelser mellan olika regioner och med riket. Utvecklingen kan följas över tid eftersom det görs en ny rapport vart åttonde år.

Vår miljökemist och biträdande professor Helen Karlsson är på plats i Visby. Hon pratar bland annat om vikten av att barn vistas i grönområden och natur, men att de gör det i allt mindre utsträckning.

Yrkes- och miljöhygieniker Stefan Ljunggren och biologen Ingela Helmfrid är med via länk. Stefan Ljunggren gör åhörarna uppmärksamma på att tio procent av barnen på Gotland bor i bostäder med fukt, något som på sikt kan leda till ohälsa.

Intressant att mötas och diskutera barns miljö ur olika perspektiv. Bilden föreställer fyra kvinnor som står och sitter vid konferensbord och pratar med varandra. Foto: Sara Loftås

Ingela Helmfrid pratar om dricksvatten. På Gotland är det en ovanligt hög andel vårdnadshavare som har egen brunn. Hon menar att det behövs fler insatser för att alla vårdnadshavare ska ta prov på sitt dricksvatten. Hon beskriver även resultaten av gotländska vårdnadshavares medvetenhet kring kemikalier när det gäller inköp till barnen.

”Det behövs mer information kring ohälsosamma kemikalier i nya kläder, och att kläderna ska tvättas innan de används".

”Det är särskilt viktigt när det gäller spädbarn och småbarn, säger Ingela Helmfrid och nämner som exempel att ett par nya jeans kan innehålla 250 olika kemikalier.

Gotland är den senaste av flera presentationer av Barnmiljöhälsorapporten.

Vi har stora mängder data från den sydöstra sjukvårdsregionen samt Gotland. De som svarat på den enkät som utgör grunden för rapporten är vårdnadshavare till barn som är åtta månader, fyra år och tolv år. Tolvåringar har i viss mån svarat själva på frågorna. På förfrågan kan vi ta fram olika typer av data och jämförelser, till exempel på kommunnivå.

Tidigare har vi på Arbets- och miljömedicin, AMM, i Linköping presenterat rapporten till Folkhälsoberedningen i Region Östergötland, Kalmar läns folkhälsosamordnare, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköping. Fler presentationer ska ske i bland annat Östergötland och för Kommunförbundet i Kalmar län.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600

    Relaterad information

    Exempel text...