arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hantera din digitala arbetsmiljö

Pandemin gav oss rekordsnabbt en helt ny arbetsmiljö att förhålla oss till – den digitala.   Det finns många fördelar, men också nackdelar. När tekniken inte fungerar blir vi frustrerade, stressade och producerar sämre.

Med det nya digitala arbetssättet uppstår nya arbetsmiljörisker och behov att identifiera problem och förbättra den digitala arbetsmiljön.

Det är viktigt att tekniken fungerar, att de verktyg som ska användas är anpassat till verksamheten och användaren och att systemet faktiskt är ett stöd i arbetet.  Utbildning i systemet är också nödvändig för att systemet ska kunna bli ett stöd och inte en stötesten.

Men det handlar också om hur vi förhåller oss till den nya digitala arbetsmiljön, och vilka strategier vi har när det blivit mer otydligt var gränsen mellan privatliv och arbete egentligen går.

Att alltid vara tillgänglig och att alltid kunna arbeta medför risk för ohälsa. Det är viktigt med strategier som värnar om privatliv och återhämtning och möjliggör ett effektivt arbete då man arbetar. Jag lyssnade nyligen på ett föredrag av forskaren Kristina Palm som beskrev sju strategier för hantering av digital teknik. Hon visade också en rolig och tänkvärd film som på fyra minuter beskrev dessa sju strategier. Titta på filmen och fundera på om du separerar eller integrerar arbete och privatliv. Eller du kanske växlar mellan båda?  

Suntarbetsliv Länk till annan webbplats. har mer information om hur man kan arbeta med den digitala arbetsmiljön.

Där hittar du mer information om:  

  • De sju strategierna för hantering av digital teknik. Jag rekommenderar den humoristiska filmen.
  • Digi-ronden, ett arbetsverktyg för bättre digital arbetsmiljö.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600