arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Handintensivt arbete – Krångla inte till det

Krav på medicinska kontroller vid ”Handintensivt arbete” gäller sedan november 2021. Vad innebär det här egentligen – det ska vi nu reda ut.

I den senaste uppdateringen av AFS 2019:3 Medicinska kontroller ska arbetstagare erbjudas medicinsk kontroll om de jobbar med handintensivt arbete. Definitionen av handintensivt arbete är ”Ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterläge i kombination med kraft”.

Förenklat – rörelse i handleden när du samtidigt håller i något som kräver handkraft.

Handintensivt arbetet är den första ergonomiska exponeringen som blivit ett krav om medicinska kontroller enligt ”AFS 2019:3 Medicinska kontroller”. Det betyder att vid arbetsuppgifter med handintensivt arbete som inte går att eliminera så ska arbetstagaren erbjudas en medicinsk kontroll.

Handintensivt arbete kan förekomma i många olika branscher.  Här är några exempel på arbetsplatser där handintensivt arbete kan förekomma:

 • Monteringsindustri
 • Metallindustri
 • Tillverkningsindustri
 • Paketeringsindustri
 • Städbranschen
 • Frisörer
 • Postsortering
 • Tandvård

När arbetsmiljöarbetet för handintensivt arbete planeras är det viktigt att tänka på följande:

Att precis som vid alla andra ergonomiska risker i arbetslivet utgå och arbeta utifrån Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Förekommer det ”handintensivt arbete” ska inte medicinska kontroller erbjudas som första insats. Det första som ska ske är åtgärder utifrån riskbedömning för att eliminera eller minska risken för skadlig inverkan.

Om det efter flera varv av riskbedömning och åtgärder fortsatt finns handintensivt arbete som kan vara skadligt för den anställde ska medicinska kontroller erbjudas.

Det jag vill poängtera är att inte komplicera arbetet med handintensivt arbete. Arbeta strukturerat och systematiskt med belastningsergonomiska frågor. Tänk inte att handintensivt arbete är något nytt och svårt, för så krångligt är det inte.  

Några tips på vägen:

 • Läs på om belastningsergonomiska risker inklusive handintensivt arbete
 • Samverka på arbetsplatsen – medarbetare, skyddsombud eller chef
 • Använd företagshälsovården
 • Våga bedöma arbetet som handintensivt arbete – för det finns

Lycka till med erat fortsatta arbetsmiljöarbete!

För att läsa mer föreslår jag följande:

 • Belastningsergonomi AFS 2012:2
 • Medicinska kontroller AFS 2019:3
 • Riskbedömning och medicinska kontroller vid handintensivt arbete – Sveriges företagshälsor

Text: Sebastian Buck, ergonom & doktorand, Arbets- och miljömedicin i Linköping

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600