arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Bli certifierad arbetsmiljöingenjör!

Är du meriterad arbetsmiljöingenjör och vill ta ett steg för att utmärka dig och få en kvalitetsstämpel i ditt arbete? Kanske kan du certifiera dig för att bli certifierad yrkes- och miljöhygieniker.

Svenska föreningen för yrkes- och miljöhygien, SYMF Länk till annan webbplats., ingår som en medlem i den internationella organisationen International Occupational Hygiene Association, IOHA. Inom ramen för detta sköter SYMF den internationellt erkända svenska certifieringen. Den fungerar som en kvalitetsstämpel och krävs i vissa länder för att få utföra kvalificerat arbete inom arbetsmiljö.

Vi har ännu inget sådant krav i Sverige men det förekommer att större internationella företag kräver detta vid mätningar av olika exponeringar även i vårt land. Fördelen med att vara certifierad är att man kan få en större tyngd i sitt arbete. Som jämförelse har väldigt många arbetsmiljöingenjörer i Norge valt att certifiera sig för att få denna kvalitetsstämpel.

Förkunskapskrav

Så vem kan certifiera sig? Det finns vissa förkunskapskrav:

  • Minst en akademisk kandidatexamen i biologi, teknik, fysik eller kemi.
  • Ett antal kurser och poäng inom yrkes och miljöhygien.
  • Cirka fyra års praktisk arbetslivserfarenhet inom området.

Om man har rätt förkunskapskrav kan man ansöka om att få certifiera sig. Det går till så att SYMFs certifieringsorgan först granskar att kraven är uppfyllda. Därefter genomför den sökande en examination bestående av ett muntligt och ett skriftligt test. Den skriftliga delen består av flervalsfrågor som ska besvaras. Den muntliga delen är en intervju där den som ska examineras ställs inför ett problem som ska lösas med hjälp av frågor som speglar ”arbetsplatssituationer och situationer i omgivningsmiljön”.

Den som blir godkänd kan sedan sig Certifierad Yrkes- och miljöhygieniker, CYMH, alternativt Certified Occupational and Environmental Hygienist, COEH.

Certifieringen gäller i fyra år. Därefter kan man recertifiera sig genom att styrka att man varit aktiv inom området genom att exempelvis skriva rapporter, deltagit i konferenser och workshops, innehaft expertuppdrag eller undervisat.

För den intresserade finns all information samlad på SYMFs hemsida Länk till annan webbplats.. Där finns även kontaktuppgifter till SYMC styrelse samt till mentorer. Till dem kan den som vill certifiera sig vända sig för att få stöd och svar på sina frågor.

Text skriven av Stefan Ljunggren, Certifierad Yrkes- och miljöhygieniker sedan 2019. Även svensk representant i IOHA och dess certifieringsorgan.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600