arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Delta i vår forskning om personförflyttningar

Tillsammans kan vi förbättra arbetsmiljön vid personförflyttningar. Vi söker därför vårdpersonal och vårdenheter som vill delta i forskning och utveckling för en säkrare arbetsmiljö vid personförflyttningar.  

Själva deltagandet i studien tar 60 minuter och du genomför den via din dator på en digital plattform.  Du får värdera risken vid personförflyttningar med ett riskbedömningsinstrument som heter TilThermometer. Det gör du genom att titta på film om olika situationer där personförflyttningar sker och svarar på några frågor. Ta chansen att lära dig mer om riskbedömningar.

Nationellt webbinarium – riskbedömningar vid personförflyttningar

För några veckor sedan genomförde vi ett nationellt webbinarium kring riskbedömningar och åtgärder för att skapa säkra personförflyttningar. Vid webbinariet deltog över 100 deltagare. Vi lanserade även riskbedömningsinstrument TilThermometer. Webbinariet belyste hur vi kan utveckla hälso- och sjukvårdens arbete för att skapa säkra personförflyttningar.

Personförflyttningar är en mycket vanlig arbetsuppgift hos vårdpersonal inom både kommuner och regioner. Trots detta sker väldigt lite riktade åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten kring en personförflyttning. Idag läggs ofta ansvaret på den anställda att jobba säkert och tänka på hur förflyttningarna sker. Här måste organisationen, cheferna, arbetsgrupperna, skyddsombuden tillsammans med den anställda arbeta systematiskt för att ingen ska drabbas av arbetsrelaterad skada. Det räcker inte att endast skicka sina medarbetare på endagsutbildning utan en plan och en arbetsmiljöstrategi på sin arbetsplats!

Samverkan en förutsättning för säkra personförflyttningar

Vi som forskargrupp har ett stort intresse av att utveckla detta område och har under flera år arbetat med frågan: Hur skapas säkra personförflyttningar?Det är en fråga som det inte finns ett enkelt svar på. Det som är säkert är att vi behöver samverka, nätverka, utveckla och utvärdera olika metoder systematiskt. För utan systematik och delaktighet kommer åtgärder inte befästas. Vi hoppas därför du vill vara med på denna resa om att förbättra arbetsmiljön kopplat till personförflyttningar inom både den regionala och kommunala hälso- och sjukvården.

Delta vid utvärdering av TilThermometer

TilThermometer syftar till att utvärdera riskfylld fysisk belastning för vårdpersonal vid personförflyttningar. Detta görs utifrån bedömning av vårdtagarnas förflyttningsförmåga på en hel avdelning och bedömning av tillgången till arbetsutrustning. I detta instrument bedöms vårdtagarens förflyttningsförmåga utifrån fem stycken olika mobilitetsgrupper. Med hjälp av dessa skapas en större kunskap och medvetenhet om vilken hjälp vårdtagare behöver vid förflyttning och således vilken utrustning vårdpersonalenen behöver använda.

Vi välkomnar dig som är vårdpersonal inom regional och kommunal hälso- och sjukvård eller företagshälsovård att delta i en studie. Ditt yrke kan vara sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, ergonom, arbetsterapeut eller läkare. Vi välkomnar även dig som nu arbetar som till exempel facklig företrädare, inspektör, chef, projektledare eller forskare att delta i studien. Målet med studien är att utvärdera den nya svenska versionen av riskbedömningsinstrumentet TilThermometer. Via en digital plattform kommer en riskbedömning att genomföras med framtagna, fiktiva beskrivningar av patientfall baserade situationer vid vårdenheter.

Tidsåtgången är beräknad till 60 minuter. Du behöver en dator och internetuppkoppling

Nya arbetssätt för säkra personförflyttningar

Vi i forskargruppen Patient and Workers Safety Study (PAWSS) kommer genomföra en studie vid vårdenheter och vårdboenden hur man kan arbeta för att skapa säkra personförflyttningar. Vi kommer jämföra två olika arbetssätt för att se vilken som är mest effektiv. Arbetssätten innehåller riskbedömningar och åtgärder på olika nivåer i organisationen. Den utgår från systematiskt arbetsmiljöarbete som är grunden i allt arbetsmiljöarbete. Studien startar i början 2023.

Vi kommer under hösten 2022 att rekrytera vårdenheter inom regioner och vårdboenden inom kommuner till studien. Där vi hoppas att du och din enhet vill vara med i att utveckla och förbättra arbetet med personförflyttningar. Det är gyllene tillfälle för din arbetsplats att vara med i frontlinjen för hur vi i framtiden ska jobba för att skapa säkra personförflyttningar.

Välkommen att kontakta oss i forskargruppen

Är du intresserad att veta mer om denna studie och hur du kan bidra kontakta oss för att diskutera vidare:

Forskningsledare:
Charlotte Wåhlin, Docent, Ergonom/Leg. Fysioterapeut

E-post: charlotte.wahlin@regionostergotland.se
Tel: 010-103 14 47

Projektkoordinator:
Sebastian Buck, Doktorand, Ergonom/Leg. Fysioterapeut

E-post: sebastian.buck@regionostergotland.se
Tel: 010-103 14 46

Text: Sebastian Buck, ergonom & doktorand, Arbets- och miljömedicin i Linköping

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600

  Kontakt

  Porträtt av Charlotte Wåhlin
  Charlotte WåhlinBitr. professor, ergonom/leg. fysioterapeutArbets- och miljömedicin
  Sebastian BuckDoktorand, ergonom/leg. fysioterapeutArbets- och miljömedicin