arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Motivation kommer inifrån

Under många år har jag haft ett urklipp på min jobbdörr med rubriken ”Motivation kommer inifrån”. Det har både handlat om mig själv, men även med tanke på mina medarbetare under de år jag varit chef.

Intresse, nyfikenhet, lärande och glädje är det som styr inre motivation, skriver Svenska Orienteringsförbundet. Yttre motivationen drivs av andra faktorer såsom belöningar i form av priser eller social status, erkännande, revansch eller tvång. Det som har stor betydelse är att själv kunna påverka och bestämma över det man gör, att man litar på sin egen förmåga och att man hör till i ett socialt sammanhang, fortsätter Orienteringsförbundet.

I det här sammanhanget handlar det om idrott. Kan man då koppla detta till arbetslivet?

Motivationsfaktorerna på jobbet handlar om arbetets innehåll, kompetensutveckling, ansvar, erkännande, att tillhöra ett bra arbetslag med god laganda. Och inte minst att vistas i en bra arbetsmiljö.

Enligt motivationsforskaren Frederick Herzberg är motivation "den process som aktiverar och dirigerar människans beteende gentemot vissa mål". Hertzbergs två-faktorsteori är indelad i hygien- och motivationsfaktorer.

Hygienfaktorerna handlar om lön, administrativa rutiner, förmåner, relationer mellan chef och medarbetare. Motivationen ökar inte automatiskt för att man åtgärdar eller förbättrar dessa. Det är sådant som medarbetaren förväntar sig ska fungera.

Att vi mår bra på jobbet är inte bara viktigt för vårt välbefinnande, det har även en positiv effekt på lönsamheten. Det visar en ny kartläggning från Brilliant Future. Kartläggningen som är baserad på insamlad data från cirka 155 000 besvarade medarbetarenkäter tillsammans med lönsamhetsdata, och slår bland annat fast hur påverkansmöjligheter, stress och konflikter hänger ihop med lönsamhet. Organisationer som har en bra arbetsmiljö är 14 procentenheter mer lönsamma än organisationer som har en dålig arbetsmiljö.

Hur hänger då allt detta samman? Kan man öka den inre motivationen med intressanta arbetsuppgifter, god arbetsmiljö, sammansatt och god laganda? Och kan det öka produktiviteten?

Sannolikt är man mer kreativ när man känner mer inre än yttre motivation. Yttre motiverande belöningar kan möjligtvis göra att produktiviteten ökar tillfälligtvis. Det är dock den inre motivationen hos de anställda som avgör kvaliteten på deras arbete. Motivationen blir dessutom mer långsiktig. När man arbetar med något som är intressant och utmanande ökar nytänkandet och kreativiteten. Sannolikt ökar även produktiviteten.

Min egen erfarenhet är att om man jobbar med något intressant och kreativt "går man igång" lite extra. Det kan man lätt se på sina medarbetare också.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600