arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

På gång om arbetsmiljö

Det finns ett uppdämt behov av att kunna samlas efter pandemin, att få diskutera arbetsmiljöfrågor och att få ta del av ny kunskap.

Hur vi tillsammans ska kunna möta framtiden, för ett hållbart och inkluderande arbetsliv inom olika branscher. Betydelsen av att vara inkluderande, ge stöd, tillvarata människors förmåga i en föränderlig omvärld ställs verkligen på sin spets.

Nedan ger jag några tips på konferenser och på aktörer som förmedlar kunskap om arbetsmiljö och hälsa, om det hållbara och inkluderande arbetslivet.

Konferensdagen med Gilla Jobbet

Mitt första tips är Gilla jobbet Länk till annan webbplats., ett arbetsmiljöevent som äger rum den 26 april i Stockholm. Du kan välja om du välja om du vill delta på plats eller från distans.  Tanken med dagen är att chefer, medarbetare, HR och arbetsmiljöombud och intresserade ska få ta del av nyheter och  kunna komma framåt i det egna arbetsmiljöarbetet.

Vi är några som ska prata om arbetsanpassningar på Gilla Jobbet dagen. Känns angeläget då många i arbetsför ålder lever med funktionsvariationer och sjukdomar. Vi behöver också satsa på arbetsanpassningar i förebyggande syfte, så anställda behåller hälsa och arbetsförmågan stärks.

Arbets- och miljömedicinska vårmötet

Mitt andra tips är Arbets- och miljömedicinska vårmötet. Det är ett återkommande årligt event, denna gång äger det rum i Uppsala den 12-13 maj. Den riktar sig till alla er som arbetar inom arbets- och miljömedicin, inom företagshälsan och till er som är intresserade av frågor som rör framtidens arbetsmiljö, fysisk aktivitet, ergonomi, arbetsmedicin, hållbarhet och miljömedicin. Många möjligheter till nätverkande och att ta del av ny forskning.

Webbinarium – Arbete med människor, säkra personförflyttningar

Mitt tredje tips riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt omsorg. I slutet av maj, eller om det blir i juni, så bjuder Myndigheten för arbetsmiljökunskap och flera av arbetsmarknadens parter in till ett nationellt webbinarium med temat ”Arbete med människor – säkra personförflyttningar”. Det är en satsning som är en del av det europeiska projektet  ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Via vår forskning har vi engagemang i frågor som rör riskbedömningar och åtgärder för säkra personförflyttningar och medverkar därför vid webbinariet. Håll utkik för länk till anmälan via myndigheten för arbetsmiljökunskap Länk till annan webbplats.

Arbetslivskonferens – Framtidens arbete – arbetets framtid

Mitt fjärde tips på konferens arrangeras av Luleå tekniska universitet och Forum för arbetslivsforskning (FALF) den 13-15 juni. Under konferensdagarna lyfts möjligheter och utmaningar med förändringar som vi behöver hantera kring exempelvis pandemi, klimathot och grön omställning samt hur dessa påverkar arbetslivets villkor och människors arbets- och livsmiljöer.

Arbetslivskonferens juni 2022 Länk till annan webbplats.

Aktörer som bjuder på kunskap om arbetsmiljö

Det finns några aktörer som är bra på att förmedla kunskap om arbetsmiljö. Botanisera gärna på deras webbsidor, läs deras bloggar, lyssna på poddar och ta del av kursutbud. Det kan ge inspiration till hur ni kan arbeta för att förbättra arbetsmiljön i din organisation, på din arbetsplats.

Avslutningsvis så tycker jag att det är glädjande att arbetsmiljöfrågorna har hamnat högt upp på agendan senaste åren. Sund arbetsmiljö och välbefinnande bland medarbetare har blivit allt viktigare.

Vi behöver nu bli än bättre på att använda ny forskning om arbetsmiljö som kan tillämpas i praktiken på våra arbetsplatser. Där har ledarskapet, samverkan, och kulturen för lärande på arbetsplatsen en avgörande roll i förbättringsarbetet för en sund arbetsmiljö.

Jag hoppas att vi ses i något sammanhang under 2022 för att prata om arbetsmiljö och vad du, jag och vi tillsammans kan göra för att bidra till att vara inkluderande i arbetslivet och även i sammanhang utanför jobbet.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600