arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Beredskap för kris

Hur risker uppfattas påverkar tankar, känslor och beteenden. Under de senaste veckorna har världen så som vi känner den förändrats.

Att leva i nuet och inte planera har för många bytts ut mot en mentalitet där faror och oväntade händelser är ett möjligt framtidsscenario. Och förberedelser görs för att kunna klara sig på bästa sätt om det oväntade skulle inträffa. Tankesättet behövs också i arbetslivet.

För några veckor sedan kunde ingen föreställa sig att ett land i Europa skulle angripas och dras in i ett krig. Tillvaron omkullkastas och läggs i grus. I bilder och filmklipp ser jag onödigt lidande och död.  I Sverige flyter vardagen på som vanligt, men under ytan finns det nu i befolkningen en större medvetenhet om att oväntade händelser faktiskt kan inträffa.  Oron leder till handling. Försäljning av stormkök, vevradio och vattendunkar skjuter i höjden. MSBs hemsida kraschar och kartan över skyddsrum slår rekord i antal besöksträffar.  Ovisshet är lättare att hantera om man är förberedd på det värsta. Beredskap är också en förutsättning för att klara av en situation utöver det vanliga.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår det att identifiera risker som finns i arbetet, men även identifiera risker vid oväntade händelser exempelvis brand, strömavbrott, IT-störningar och översvämningar. Flera organisationer vidgar nu perspektivet och analyserar också hur kriget i Ukraina indirekt kan påverka. Kriget och sanktionerna påverkar omvärlden, för vissa företag resulterar det i ökade kostnader och svårigheter att fortsätta med sin verksamhet då priset för drivmedel, energi och spannmål rusar.  Andra effekter av oväntade händelser kan vara att IT eller betalsystem slås ut av cyberattacker, längre strömavbrott, påverkad infrastruktur, störning i leveranser och materialförsörjning eller behov av utökad verksamhet som kräver mer personal. Alternativt kan personal ha svårigheter att ta sig till eller från arbetsplatsen.

Företagets beredskap kan stärkas genom att arbeta med följande områden:

 • identifiera samhällsviktig verksamhetkontinuitetshantera, det betyder att se till att verksamheten kan fungera vid störning
 • säkerställa tillgång på personal
 • skydda företagets information
 • stärka företagets säkerhetsskydd

msb.se Länk till annan webbplats. kan du hitta mer information om områdena.

Varje företag har sina styrkor och utmaningar. Genom att få en överblick över potentiella risker och hur företaget skulle kunna påverkas av oväntade händelser och sedan försöka hitta lösningar kan negativa konsekvenser motverkas.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600

  Relaterad information

  Om du vill läsa mer om hur ett företag kan förbereda sig och vad man kan tänkas ta höjd för finns mer information:

  Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig Länk till annan webbplats.

  Krishantering - Information från Prevent Länk till annan webbplats.