arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Hårdare krav på tatueringsfärger

Nu gäller nya hårdare krav på de färger som används vid tatuering och permanent makeup. Det är EU som rensat upp bland farliga tatueringfärger. Tusentals färger har kasserats och den som vill tatuera sig kan enklare säkerställa att enbart godkända färger används.

Av EU:s invånare är minst 12 procent tatuerade. I åldersgruppen 18-35 år är det troligtvis dubbelt så många. Från den 5 januari 2022 gäller nya EU-regler kring vad tatueringsfärger får innehålla. Begränsningarna gäller till exempel kemikalier som kan orsaka cancer eller genetiska mutationer, kemikalier som påverkar fortplantningsförmågan samt hudsensibiliserande och hudirriterande ämnen.

Tusentals tatueringsfärger har kasserats därför att de innehöll för höga halter av farliga ämnen. Syftet med de nya reglerna är att göra de färgämnen som används i tatueringar och permanent makeup säkrare.

För några år sedan fick jag se hur tatuering kan skapa allergiska reaktioner i huden. En person hade tatuerat ett lejonhuvud på armen. Den röda tungan på lejonet hade svullnat upp och stack ut som en 3D-bild. Den röda färgen är ofta orsak till de allergiska hudreaktionerna.

För något år sedan publicerades en studie från bland annat Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm. Man hade där testat 73 olika tatueringsfärger för allergiframkallande ämnen. Resultatet visade att en majoritet av proverna, 93 procent, inte klarade lagkraven. Allergiframkallande ämnen som nickel och krom fanns i alla prover. Eftersom kemikalier som används i tatueringsbläck och permanent makeup kan bli kvar i kroppen hela livet finns det även en risk för långvarig exponering för de farliga ämnena.

Idag har man möjlighet att beställa hem tatueringsfärger via internet som gör det svårare att få kunskap kring vad färgerna innehåller. Många tatuerar sig också utomlands där man inte alls vet vilket innehåll färgerna har.

För att rensa upp bland alla farliga färger har EU därför infört strängare krav och nya regler. Det innebär bland annat:

  • Koncentrationsgränser för tusentals skadliga ämnen.
  • Krav på märkning.
  • Krav att tatuerare endast får använda produkter märkta med ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup” vid tatuering.
  • Krav på att tatuerare ska ge kunden information om tatueringsfärgen.

Isopropanol har använts som lösningsmedel i tatueringsfärgerna. Isopropanol är också en dominerande komponent i ytdesinfektion, något som används i stor utsträckning i tatueringslokaler. För några år sedan gjorde jag en arbetsmiljömätning av isopropanol i en tatueringsstudio. Till min förvåning uppgick lufthalterna till dubbla nivågränsvärdet, något som på sikt skulle kunna påverka centrala nervsystemet.

EU-reglerna kring tatueringsfärger Länk till annan webbplats.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600