arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Vår forskning blir nationell vägledning

Vi skriver en vägledning om säkra personförflyttningar efter att ha fått ett nationellt uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Det känns roligt att vår forskning når fram på ett väl genomarbetat sätt tillsammans med dem som berörs. Målet är att arbetsplatser ska kunna arbeta såväl strategiskt som praktiskt för säkra personförflyttningar.

Instruktörer i förflyttningskunskap medverkar vid inspelning av film för centrala förflyttningsmoment som ska användas vid utbildning. Bilden visar två vårdpersonal som utför ett förflyttningsmoment med en vårdtagare som ligger i sängen.

Personförflyttningar är en av de vanligaste risksituationerna för de som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg. På Arbets- och miljömedicin, AMM, här i Linköping bedriver vi sedan flera år forskning om arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Sedan 2018 har vi fokus på säkra personförflyttningar. Vägledningen, som baseras på aktuell forskning ska bidra till att förebygga skador och skapa säkrare arbetsplatser för ett hållbart arbetsliv.

Vägledningens upplägg

Vägledningen ska belysa olika områden som har betydelse för hur vi kan skapa en säker arbetsmiljö med fokus på personförflyttningar. Den tar sin utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet och patientsäkerhetsarbetet. I vägledningen kommer vi lyfta fram metoder för riskbedömningar, kartläggningar, arbetssätt och åtgärder som kan bidra till säkra personförflyttningar.

En viktig del är betydelsen av att erbjuda uppdaterad utbildning inom området förflyttningskunskap för vårdpersonal och att koppla det till arbetsplatsens rutiner. Vi ser också att upphandling och inköp av hjälpmedel och arbetsutrustning behöver en egen sektion i vägledningen.

Vägledningen baseras på aktuell forskning och på förutsättningar som finns i olika verksamheter. Under resans gång ska vi bjuda in dialoggrupper, referensgrupper och granskare som kan ge input för att vägledningen ska bli så användbar som möjligt utifrån olika verksamheter.

Vägledningens målgrupp

Målgruppen är chefer, medarbetare, skyddsombud inom hälso- och sjukvård, omsorg, ambulansvård och färdtjänst. Men även konsulter inom företagshälsovården eller motsvarande, som förväntas kunna erbjuda relevanta insatser. Vidare kan vägledningen vara intressant för fackliga företrädare, skyddsombud och arbetsgivarorganisationer samt organisationer med ett överordnat ansvar såsom Sveriges Kommuner och Regioner.

Har du synpunkter och tankar kring hur vi kan skapa säkra personförflyttningar inom olika verksamheter så är du välkommen att höra av dig till oss i forskargruppen!

Nätverk för personförflyttningar

Vi kommer också att diskutera kommande vägledning i vårt nätverk för aktivt lärande och utveckling om personförflyttningar (NALUP) Länk till annan webbplats.. Du kanske är intresserad av att vara med om du är anställd inom kommun, region eller motsvarande privat aktör?  

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600

  Länkar

  NALUP Länk till annan webbplats.

  Nyhet från Mynak om säkra personförflyttningar Länk till annan webbplats.

  Här kan du ta del av vår senaste forskningspublikation: Wåhlin C, Stigmar K, Nilsing Strid E. A systematic review of work interventions to promote safe patient handling and movement in the healthcare sector, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. Published online 17 nov. 2021 

  Vår pågående forskning Länk till annan webbplats.