arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Digitalt verktyg för att förbättra arbetsmiljöronder

I detta blogginlägg uppmärksammas verktyget Safety Observer – ett gratis, mobilbaserat verktyg som kan hjälpa till att få bättre arbetsmiljöronder på arbetsplatsen.

Verktyget i fråga, Safety Observer, är utvecklat av det danska nationella forskningscentret för arbetsmiljö, NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Verktyget består av två delar – dels ett administratörsverktyg online men också en app som man via sin telefon kan använda ute i verksamheten.

Via administratörsverktyget online kan man ställa in vad det är man vill kolla på – exempelvis hur bra ordningen är på arbetsplatsen, ergonomiska aspekter, finns det tillgång till första hjälpen, används utsug som det är tänkt med mera. Det fina med verktyget är att man kan skapa egna formulär och mallar för exempelvis en lokal och vad som ska undersökas där. På detta sätt kan man skräddarsy appen för att passa den egna verksamheten. Det finns flera färdiga mallar att utgå ifrån. Flera personer kan genom en gemensam kod skicka in data till en gemensam administratör för att därmed möjliggöra att man kan alternera vem som genomför ronden.

För själva arbetsmiljöronden så används appen via en smartphone. Förslagsvis en arbetsmiljöansvarig eller arbetsmiljöingenjör gör faktiska observationer över hur verksamheten fungerar och fyller i positiva och negativa aspekter. Verktyget tillåter även att man gör noteringar eller tar bilder direkt på platsen som kan vara bra i utbildningssyfte.

När man är färdig sammanställs en rapport där antalet positiva och negativa observationer ger ett generellt skyddsindex. Denna kan dels ses direkt i telefonen, dels skickas den också som en PDF till din emailadress.

Via administratörsverktyget kan man sedan se alla de utförda mätningarna vilket möjliggör att man kan följa trender för hur det ser ut.

I korthet är Safety Observer ett gratis, enkelt verktyg som kan hjälp till att förbättra arbetsmiljöronder. Den kan visa tidstrender och därmed hjälpa till uppföljning av problem.

Själva appen finns att ladda ner gratis, både för android och iphone. Man måste skapa ett gratis konto för både användare samt administratör för att utnyttja appen respektive de utökade funktionerna i administratörskontrollerna.

Det danska forskningscentret som skapat och administrerar verktyget, NFA, är ett statligt forskningscenter som ligger under det danska arbetsmarknadsdepartementet.

Detta blogginlägg är tänkt att uppmärksamma läsaren om ett gratis och användbart verktyg som finns tillgängligt och som kan förbättra arbetsmiljöronder ute på företag. AMM Linköping har inget med själva verktygets utveckling eller användning att göra men ser att det är av intresse att uppmärksamma personer som arbetar med arbetsmiljö på att verktyget finns.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600