arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Chefen avgör om sjuka blir mobbade

Den som är sjuk löper dubbelt så hög risk att utsättas för mobbning på jobbet.  Det visar en ny studie som glädjande nog också visar att ett stödjande ledarskap helt kan undanröja risken för mobbning.

Nästan 1 000 personer inom en stor organisation har med 20 månaders mellanrum deltagit i studien genom att besvara en omfattande vetenskaplig enkät. Både medarbetare och chefer har svarat på enkäten.

Studien visar att de som vid studiens start hade sviktande hälsa löpte dubbel så hög risk att vara utsatta för mobbning 20 månader senare. Det spelade ingen roll vilken typ av ohälsa det rörde sig om. Men, studien visar också på att chefens stöd spelar en mycket viktig roll. Sambandet mellan ohälsa och mobbning gäller bara för dem som samtidigt redovisat att de har ett lågt stöd från närmsta chef.  Med en stödjande chef finns ingen ökad risk för mobbning. Studien visar dessutom på att med en mycket stödjande chef minskar risken för mobbning generellt.

Enligt studien kan teorier om social identitet och social kategorisering förklara varför sviktande hälsa utgör en riskfaktor för mobbning, liksom varför ledarskapet spelar så stor roll. I arbetsgrupper utvecklas en social identitet där normer om prestation, närvaro, beteende och så vidare spelar en stor roll. Om hälsan sviktar för någon i gruppen kan risken öka att hen inte klarar av att leva upp till gruppens normer. Det kan i sin tur öka risken för irritation och kritik, och i värsta fall social utstötning. En ledare är en förebild som påverkar normerna på arbetsplatsen. Om ledaren är stödjande kan det vara ett viktigt skydd för den vars hälsa sviktar, och öka chansen för inkluderande normer på arbetsplatsen.

Forskningsstudien publicerades nyligen i European Journal of Work and Organizational Psychology. Studien är ett samarbete mellan Arbets- och miljömedicin, AMM, och Linköpings universitet och med ekonomiskt stöd av AFA Försäkring och FORTE. Författare är Stefan Blomberg, psykolog och forskare vid AMM, och Michael Rosander, biträdande professor på Linköpings universitet.

Länk till forskningsartikeln: "When do poor health increase the risk of subsequent workplace bullying? The dange rs of low or absent leadership support" Länk till annan webbplats..

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600