arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Sila snacket, machomän

Den som tänker sig att snacket om machokulturens negativa konsekvenser är överdrivet och inte värt att lägga en massa energi på bör nog fundera ett varv till. Eller kanske ännu hellre lyssna på någon som är kunnig.

En av dem är 29-årige snickaren Charlie Klang, anställd av byggföretaget TL Bygg för att under devisen Sila Snacket motverka de destruktiva processer som en gång fick honom att lämna yrket. Charlie Klang hoppade av arbetet som snickare för att studera genusvetenskap och få en förklaring till varför jargongen på jobbet gav honom ont i magen.

Bakom projektet Sila Snacket Länk till annan webbplats. står byggentreprenören TL Bygg som säger sig ha fått nog. Nog av den exkluderande och diskriminerande jargong som genomsyrar hela byggbranschen. 

Charlie Klang berättar om en föreläsning han höll förra veckan för 40 bygglärare på gymnasiets byggprogram.

”Jag blir alltid lika förvånad”, säger han och fortsätter: ”Det är som om jag berättar något som alla redan vet och tänkt. Om jag frågar vad som är deras idé om machokulturen får jag många olika svar, men alla är alltid överens om samma destruktiva bild”.

Byggchefernas machoindex för år 2020 ligger på 46 procent.  Det innebär att nästan hälften av branschens chefer uppfattar att det finns en machokultur på deras arbetsplatser. Detta trots att branschen haft ett medvetet arbete sedan 2015 för att motverka just machokulturen.

Inom byggbranschen vet man att det är machokulturen som är den enskilt största orsaken till att människor lämnar branschen, och det är samma orsak som gör det är svårt att rekrytera.  ”Vi har mer machokultur än vi har råd med”, säger byggcheferna och slår därmed huvudet på spiken.

Sjöfarten har kommit till samma insikt, vikten av att göra upp med den destruktiva och skeva maskulinitet som dränerar människor på både arbetsglädje och livslust.

”Vi vet att många mår väldigt dåligt i de här miljöerna”, säger Charlie Klang.

Han menar att det är viktigt att förstå att machokulturen är något som ingen mår bra av. Att det är en kultur i avsaknad av vinnare.

”Jag bidrog själv till den här kulturen genom att jag hävdade mig genom maskulina ideal”.

Det handlar om traditionell maskulinitet, att vara stark, tuff, att inte be om hjälp, klara sig själv, att lida av ohälsa men inte söka hjälp, och det handlar om alkohol och droganvändning.

”Det är en kultur som förtrycker tankar och känslor och när alkoholen eller drogerna inte hjälper längre tar folk livet av sig”, säger han.

Sen säger han att det är oerhört sorgligt.

Med Sila Snacket vill TL Bygg göra det enkelt för både individer och företag att ta ställning och bidra till förändring på arbetsplatsen.

Att endast två procent av alla byggnadsarbetare är kvinnor är ett problem för branschen.  

”Det betyder att hälften av den kompetens som finns, den har inte vi. Vi har därför ingen anledning att tro att branschen är så bra som den skulle kunna vara när så många exkluderas”

Charlie Klang är hoppfull och tror att mycket har förändrats om tio år.

”Det handlar så mycket om att bara få upp frågan på bordet.  Att påverka branschutvecklingen har ett otroligt mervärde och att investera i medarbetare ger större vinst i längden. 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600