arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Låt arbetsplatsen inspirera till fysisk aktivitet

Nu pågår den europeiska kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Under 2021 är det fokus på att minska stillasittande i arbetslivet och under 2022 på att skapa säkra personförflyttningar i omvårdnadsarbetet. Det är områden där vår forskargrupp jobbar med verksamhetsnära forskning tillsammans med olika parter.

Men, hur ska vi egentligen veta vad som är rätt belastning? Vilka rörelser är det som ger hälsa och vilka är det som skapar ohälsa?  Vad medarbetare faktiskt gör under arbetsdagen styr val av vilken fysisk aktivitet och återhämtning som är lämplig.

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

Arbetsplatsen kan vara en arena för hälsofrämjande arbete då vi tillbringar en stor del av vår tid på jobbet. Men, vi behöver bli bättre på att skapa möjligheter till variation, fysisk aktivitet och återhämtning under arbetsdagen. Ska vi lyckas så behöver det hälsofrämjande arbetet integreras med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp är själva kärnan i SAM.

När ni på arbetsplatsen jobbar enligt SAM, kartlägg och beskriv arbetsinnehåll för medarbetare. Värdera både den mentala och den fysiska arbetsbelastningen, kropp och knopp hör ihop.

SAM ska vara en del i det vardagliga arbetet där fokus ligger på det förebyggande arbetet. Låt SAM bygga på samverkan, där chef tillsammans med skyddsombud och medarbetare utvecklar säkra, sunda och inkluderande arbetsplatser. Ta gärna hjälp av en företagshälsa.

Se över möjligheter till arbetsanpassningar på jobbet, köp in hjälpmedel och utrustning som kan avlasta kroppen och som kan bidrar till en sund arbetsbelastning och bra rörelser.  Arbetsanpassningar är en viktig del som kan bidra till att stärka arbetsförmågan, att skapa förutsättningar för medarbetare att vara kvar och fungera i arbete. 

Fundera på följande frågor

Finns variation i arbetet och är arbetsbelastningen rimlig? Vem sitter mycket och vem går hela dagen?Kan vi begränsa stillasittande?Vilka riskmoment finns i jobbet?Är du nöjd med hur ni arbetar enligt SAM?Satsar ni på att skapa möjligheter till fysisk aktivitet på din arbetsplats? Bilden visar en kvinna som tar en lunchpromenad och går bland höstlöv.

Hälsoundersökningar

För att satsa på hälsa och en god arbetsmiljö, behöver vi jobba strukturerat för att ringa in medarbetares olika behov och förutsättningar. Våra levnadsvanor är något vi kan påverka, och vi kan skapa förutsättningar på jobbet där vi kan göra olika satsningar på individ- grupp- och organisationsnivå.

Ni kan använda en vägledning som beskriver vad arbetsgivare bör tänka på vid upphandling och genomförande av hälsoundersökningar på arbetsplatsen för att insatsen ska ge effekt för individen och verksamheten.  Läs mer om vägledningen via Myndigheten för arbetsmiljökunskaps (Mynaks) webbplats: www.mynak.se

Bilden visar en person som cyklar, som håller båda händerna på styret. Foto: Pixabay

Organisationen Främjafys

Organisationen Främjafys höll ett mycket intressant webbinarium den 17:e september där över 700 personer deltog. Målgruppen var chefer och medarbetare inom kommuner och regioner.  Vi var många organisationer och experter som medverkade som föreläsare och många goda exempel från olika arbetsplatser lyftes fram.

Här kan du ta del av det inspelade webbinariet från 17:e september: ”Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet”.

Läs mer om organisationen: Främjafys. På deras webbsida finns det många goda exempel som du kan ta del av. Främjafys är en kommitté tillsatt av regeringen 2020. Genom att arbeta utåtriktat verkar kommittén för att öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till. Deras arbete slutredovisas 2023.

Tips att läsa och lyssna på i höst:

Läs om den europeiska kampanjen: ”Friska arbetsplatser belastar rätt”Folkhälsomyndigheten: "Riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande"Lyssna på podden "Hallå arbetsmiljö", som ges ut av Arbetsmiljöverket, om "Stillasittande arbete"Läsa om goda effekter av fysisk aktivitet via FYSS på webbsidan: www.fyss.se Bilden visar drömmarnas båge över Stångån i Linköping.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600