arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Sjuk av musik

Två saxofonister avled i hastigt utvecklad lungsjukdom. Man kunde i efterhand misstänka att det kan ha rört sig om allergi mot mikroorganismer som samlats inne i instrumenten.

En trombonist hade haft torrhosta i 15 år. Symtomen förvärrades om han spelade mer än vanligt. I trombonen hittade man olika mikroorganismer. När han sedan började tvätta trombonen med isopropylalkohol försvann symtomen.

I en annan studie tittade man på femton saxofoner från musiker utan symtom och fann trots det att 13 av instrumenten var koloniserade med svamp. Musiker som haft mikroorganismer inne i sina instrument kan drabbas av hypersensitivitetspneumonit (allergisk alveolit) där man insjuknar med kraftig frossa och hög feber. Det är en allvarlig sjukdom som vid långvarig exponering kan leda till lungfibros. Det är annars något vi ibland ser hos lantbrukare (tröskdammslunga) eller sågverksarbetare (justerverkssjukan) som hanterat mögligt hö eller virke.

En klarinettist som hade en känd pollenallergi besvärades tidvis av klåda och svullnad i underläppen minuter efter att hon spelat på sin klarinett. Symtomen var mer intensiva när hon använde ett nytt rörblad. Rörbladet var tillverkat av ett slags gräs. När hon övergick till rörblad av plast försvann besvären.

Att violinister kan få astma eller allergiska kontakteksem är mindre känt. När violinisten spelar frigörs ett fint damm som lägger sig på huden eller som inandas. Dammet som kommer från hartset till stråken består av kolofonium (innehåller abietinsyra) som kan ge allergiska besvär både på huden och i luftvägarna. Jag har själv mött en fiolspelman som under vissa perioder gick över till att spela säckpipa på grund av att han fick astma när han spelade fiol.

Att man kan bli hörselskadad, få tinnitus,  av att lyssna på hög musik, känner de flesta till. Även symtom från nacke, rygg och skuldror, är vanligt hos musiker. Ta till exempel violinisten som håller instrumentet i en obekväm ställning under flera timmar.

Nickelallergi kan drabba strängmusiker med eksem på fingrar och händer, men även de som spelar blåsinstrument  kan få besvär på läppar och hals. Svett och saliv kan frigöra nickel från metallföremål. En ung man fick handeksem, främst på vänster hand efter att ha spelat elgitarr i fem år. När han började spela trummor istället försvann besvären.

Kan man då komma tillrätta med problemen om man älskar sitt instrument? Jodå, det finns mycket att göra. Man kan byta ut allergiframkallande material, bädda in ytor eller behandla med desinfektionsmedel om det rör sig om mikroorganismer.

Vill du läsa mer om allergi/astma från musikinstrument kan du läsa Nils E Erikssons artikel i Allergi i Prakxsis 2/2012 där jag hämtat de flesta uppgifterna. Där har du också alla referenser.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600