arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Sexvärt krom – dansk dynamit?

Efter att Danmark kraftigt sänkt sina gränsvärden för sexvärt krom i arbetsplatsluft 2020 så sätts Sveriges i jämförelse höga nivågränsvärde i fokus. Ska den danska önskan att skydda arbetstagare även leda till sänkta gränsvärden i Sverige?

Krom är en vitt spridd metall som finns i all typ av rostfritt stål vi använder. Det finns olika former av denna vara trevärt är mest stabil. Sexvärt krom är mycket reaktiva vilket också gör dem effektiva i att exempelvis förhindra korrosion av stål. Den är dock cancerframkallande varav dess användning kraftigt begränsats.

Det svenska nivågränsvärdet ligger idag på 5 µg/m3. Detta ger, baserat på EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för utvärdering av hygieniska gränsvärden (SCOELs) underlag från 2017 en extra risk för att utveckla lungcancer om 20 per 100 000 individer efter 40 års yrkesexponering. Detta är över det som man brukar kalla acceptabel risk som anses vara maximalt 4 per 100 000 individer.

Danmark hade samma gränsvärde som Sverige fram till sommaren 2020 då man, efter en del kontrovers där generaldirektören för danska arbetsmiljöinstitutet tvingades avgå, sänkte gränsvärdet till en femtedel med plan om att sänka det ytterligare fyra gånger 2024. Så om Sverige lämnar sitt gränsvärde som det är så kommer vi inom tre år ha ett gränsvärde som är 20 gånger högre än vår södra granne. Så kanske läge att i närtid även se över det svenska gränsvärdet?

I ett försök att få en överblick av kromexponeringen i Sverige i dagsläget, och att i ett samarbete med Danmark och Finland vidare undersöka risker med dagens nivåer, så genomför alla arbets- och miljömedicinska kliniker samt sju universitet ett samarbetsprojekt kring exponeringen för sexvärt krom kallat Safechrom. Inom detta kommer dagens nivåer undersökas på arbetsplatser runtom i landet samtidigt som nya typer av biologiska mätningar på arbetstagare utförs för att bidra med mer kunskap kring riskerna med sexvärt krom.

Förhoppningsvis ska projektet även ge arbetsmiljöverket underlag för att våga ta steget och se till att även Sverige följer forskningen och sänker gränsvärdet för sexvärt krom för att skydda exponerade arbetstagare och ge en bättre arbetsmiljö.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600