arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Säkrare vård med bra kamratskap

En ny studie visar att incidenter inom hälso- och sjukvården väcker starka negativa känslor hos vårdpersonalen, vilket kan leda till såväl fysisk som psykisk ohälsa. Studien visar också att lösningen är empatiska kollegor och en stödjande chef.

Emma Nilsing Strid är en av forskarna som intervjuat 34 medarbetare inom hälso- och sjukvården om riskfyllda incidenter, alltså situationer när både medarbetare och patient skadades eller riskerade att skadas. De intervjuade har olika vårdyrken och arbetade i olika regioner. Sammanlagt rapporterades 71 sådana händelser.  

Anställda inom hälso- och sjukvård toppar när det gäller sjukskrivning för belastningsbesvär och stress och cirka 100 000 inneliggande patienter drabbas årligen av vårdskador. Det är ett faktum som tydligt visar att hälso- och sjukvård är en arbetsplats med många risker.

”Vi tror på en helhetssyn, att i stället för att säkra arbetsmiljön och patientsäkerheten för sig ser vi det som en helhet. Det har visat sig att god arbetsmiljö går hand i hand med patientsäkerheten, säger Emma Nilsing Strid.

Enligt Emma Nilsing Strid finns inte mycket forskning om hur vårdpersonal hanterar risker och vilket stöd de behöver efter en händelse som varit riskfylld.

”Vår studie visade att avgörande för säkerheten på jobbet är vad som händer i teamet, vilken tillit de har till varandra och varandras kompetens, hur de kommunicerar, stöttaroch hjälper varandra, säger Emma Nilsing Strid som håller med om att hon är lite överraskad över att de resultaten är så tydliga.

I intervjuerna framkom även erfarenheter av riskacceptans, vilket kan handla om att normalisera riskbeteenden på jobbet, att exempelvis vara två personer som förflyttar en patient, fast man egentligen ska vara tre.

Citat från studien:

”Problemet var ansvarsfördelningen, eftersom den här undersköterskan är mer erfaren på salen, medan jag kommer in som extraresurs. Hon hade förberett och ville liksom bestämma. Så rollfördelningen blev omkastad från början, så jag fick på något sätt. Jag vågade inte stå på mig för att få en till resurs innan vi började. Och under mobiliseringen tog hon mer kommando än vad jag hade tänkt mig”. (Fysioterapeut)

”Personalen berättar att de riskerar sin egen säkerhet och hälsa för att inte riskera patientens säkerhet och hälsa. Något viktigt som framkommit i den här studien är de starka och negativa känslor som de här incidenterna väcker, säger Emma Nilsing Strid.

Citat från studien:

 ... gjorde det där att jag blir mer sårbar sen? Hade det liksom varit värt det då, att jag inte hade gjort det där? Och det hade väl varit bättre för mig långsiktigt och för mitt liv, ja, liksom om jag hade valt att inte göra det där… den tanken har kommit upp” (Fysioterapeut)

Att miljön är trygg och empatisk tycks avgörande för hur medarbetare hanterar erfarenheter av händelser där hen själv och patienten skadats. Fysiska skador och smärta, men även starka känslor av skuld och skam kan påverka individen lång tid framöver och kan leda till sjukskrivning och psykisk ohälsa. För att hantera situationen på ett hjälpsamt sätt är det viktigt att medarbetaren får stöd direkt och möts med empati av sina arbetskamrater. Studien visar också att en empatisk chef som aktivt agerar stödjande tycks fungera som ett skydd mot långvarigt ältande och andra negativa tankar och känslor. 

Citat från studien:

Det blev min skötarkollega och jag som pratade eftersom vi mer kände igen situationen och vi reagerade ungefär likadant. Men vi pratade en del om det efteråt och det var ganska skönt, även med andra kollegor. Det blir ju ett sätt att lämna det lite bakom sig.” (Skötare)

Emma Nilsing Strid tycker att studien har ett viktigt budskap till medarbetare och chefer:

”Effektiva och säkra team bygger på respekt och tillit till varandras kompetens, öppenhet att dela upplevelser och regelbundet reflektera kring risker. Chefer kan förstärka teamarbete, ge stöd och återkoppling och aktivt agera för att förhindra risker, särskilt de som tidigare påtalats av medarbetare”.

Här kan du ta del av den vetenskapliga publikationen

Emma Nilsing Strid, Charlotte Wåhlin, Axel Ros, Susanne Kvarnström. Health care workers’ experiences of workplace incidents that posed a risk of patient and worker injury: a critical incident technique analysis. BMC Health Serv Res 21, 511 (2021):

Forskargruppen bakom studien

Emma Nilsing Strid, PhD, leg Fysioterapeut, Region Örebro län, Örebro Universitet 

Charlotte Wåhlin, Forskningsledare, docent/ergonom, Arbets- och miljömedicin, Medicincentrum, Region Östergötland, Linköpings Universitet, Institutione för Hälsa, medicin och vård.

Axel Ros, PhD, Chefsläkare, Region Jönköpings län, Jönköping Academy

Susanne Kvarnström, PhD, forskare, Region Östergötland

Läs mer om hela forskningsprojektet som handlar om arbetsmiljö och säkerhet inom hälso- och sjukvården: Patient and Workers Safety Study (PAWSS) Länk till annan webbplats.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600