arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Vibrationer som skadar många

Vi måste prata om vibrationerna. Det är farligt och många får livslånga skador för att de arbetar med vibrerande verktyg. Det krävs förebyggande åtgärder för att minska antalet arbetare som exponeras för skadliga vibrationer i händerna.

Det är idag den vanligaste arbetsskadan, den drabbar både män och kvinnor. Runt 440 000 människor i Sverige arbetar idag med vibrerande verktyg minst en fjärdedel av arbetstiden. Det motsvarar 9 procent av alla arbetande personer.

Statistik från 2018 visar att AFA försäkring godkände 338 arbetssjukdomar, där ”effekter av vibrationer” var den enskilt högsta andelen. 34 procent hos män och 10 procent hos kvinnor. Läggs karpaltunnelsyndrom till når männen 55 procent och kvinnor 21 procent av alla arbetssjukdomar.11 373 allvarliga arbetsplatsolyckor, varav 680 på grund av arbete med handhållna vibrerande verktyg (6 procent).

Lite fakta om vibrationsskador

Vid vibrationsskada upplevs symtomen väldigt olika och skadan är också olika för olika individer.

 • Kärlskador innebär att fingrarna kan bli vita, för att blodcirkulation har påverkats. Detta sker oftare vid kyla. Det är väldigt smärtsamt för personer som arbetar utomhus eller i blåsiga miljöer.
 • Nervskada i händerna och fingrarna, betyder att man tappar känseln för beröring och temperatur. Många upplever symtom som stickningar och domningar.
 • Muskler och leder kan få nedsatt funktion vilket till exempel kan göra att händerna upplevs klumpiga och det kan vara svårt att knäppa knappar. Smärta och förslitning i muskler och leder är vanligt förekommande tillsammans med själva skadan i handen.

Förra veckan skrev vi om att en av våra vanligaste patienter är en unga män som fått försämrad funktion och fått sina händer skadade efter att ha arbetat med vibrerande verktyg.  Det krävs att alla tar sitt ansvar och engagerar sig i en av de vanligaste arbetsmiljöriskerna vi har i Sverige. Arbetsgivare, medarbetare, uthyrningsföretag, arbetsmiljöverket, arbets- och miljömedicinska kliniker, företagshälsovård och regeringen har alla ett ansvar.

Vad kan vi göra för att förebygga vibrationsskador?

Vi anser att det krävs åtgärder på flera nivåer för hela arbetsgruppen och för enskilda anställda.

Arbetsplatsåtgärder

Åtgärder på arbetsplatsen ska alltid utgå ifrån systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär: Undersöka -> Riskbedöma -> Åtgärda -> Kontrollera. Arbetsgivaren och arbetstagaren behöver tillsammans se över vilka åtgärder som ger störst effekt, på organisations- och individnivå. Vilket alltid ska baseras på den riskbedömning som gjorts. Den viktigaste insatsen är att minska eller ta bort exponeringen för vibrationer. Det är inte alltid möjligt och det krävs olika åtgärder för olika situationer.

Åtgärder på organisatorisk nivå kan vara:Använda sig av företagshälsovård som är experter inom arbetsmiljöKommunicera med dina anställdaPlanering av arbetsuppgifter för att undvika lång exponering av vibrationerAnpassa arbetstider och rotera mellan olika arbetsuppgifter.Kom ihåg rotera inte mellan olika vibrerande verktyg och samma typ av arbetsställningarRutiner för inköp och underhåll bör specificeras och krav ska ställas på fortlöpande underhåll.Utbildning och information till medarbetare, kan ske genom utbildningsdagar av företagshälsovården samt tydlig information om vibrationsvärden på verktyg som används.

Tekniska åtgärder

Att hitta nya sätt att arbeta och utvärdera om arbetet kan genomföras utan vibrationer, är som tidigare nämnt det bästa vi kan göra för att eliminera risken att skadas. Förslag på tekniska åtgärder är:

Använd bra utrustning anpassad efter arbetsuppgiften och se till att denna underhålls kontinuerligt.Maskintekniska åtgärder såsom balansring i roterande verktyg, dämpning av verktyg med hammarmekanism eller upphängning av förbränningsmotorer.Produktionstekniska åtgärder såsom automatisering eller fjärrstyrning av maskiner eller genom att hitta alternativa processer.

Du som arbetar med vibrerande verktyg kan och ska vara delaktig att utforma och påverka din egen arbetsmiljö. Tillsammans med arbetsgivaren ska en tillräckligt god kunskapsnivå finnas för att undvika risker som finns vid arbete med vibrationer.

Som anställd kan du:

 • Förändra och förbättra sin arbetsteknik
 • Ha en kontinuerlig dialog med sin arbetsgivare och skyddsombud
 • Våga prata om vibrationer med sina kollegor
 • Undvik tomkörning av verktyg, lägg ifrån verktyg när det inte används
 • Tänk på att fritidsexponering kan påverka skadeförloppet
 • Undvika rökning/snusning

Har du frågor eller funderingar kring vibrationer i arbetet är du alltid välkommen att kontakta oss på Arbets- och miljömedicin i Linköping.

På Arbetsmiljöverkets webbsida kan du ta del av ytterligare information om vibrationsskador: Vibrationer

Text: Sebastian Buck, ergonom & doktorand, Arbets- och miljömedicin i Linköping

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600

  Kontakt

  Sebastian BuckDoktorand, ergonom/leg. fysioterapeutArbets- och miljömedicin