arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Våra tre vanligaste patienter

Hos oss på Arbets- och miljömedicin, AMM, tar vi varje år emot patienter som blivit sjuka eller skadade på grund av sitt arbete.

Det finns mängder av orsaker till att människor blir sjuka och skadas på sina jobb men de tre vanligaste orsakerna till sjukdom eller skada bland våra patienter under förra året var

  • Skadliga arbetsställningar
  • Brister i inomhusmiljön
  • Vibrationer i händer och armar

När det gäller felaktiga arbetsställningar har vi tidigare berättat om truckförare som får ont i nacken, sjukvårdspersonal som får ryggont när de flyttar patienter eller tandvårdspersonal som under hög belastning och stress blir skadade. På AMM använder vi olika metoder för att göra riskbedömningar och utvecklar nya verktyg för att undersöka arbetsbelastning för enskilda individer och arbetsgrupper.

”Tre diskbråck i nacken, ständig värk i nacke och höger arm, nedsatt styrka och rörlighet i höger arm”

”Skador på nacke + rygg.”

Många patienter som kommer till AMM har svårt att vistas på sitt arbete på grund av inomhusmiljön. Inomhusproblem är komplexa och många gånger mycket svåra att komma tillrätta med. En del patienter kan inte vistas på sin arbetsplats för att man får kraftig nästäppa, eller svårt att andas. De får istället jobba hemifrån eller i andra lokaler, vilket kraftigt försämrar kontakten med arbetskamraterna.

”Luftrörsbesvär, utslag, sjuklig trötthet, huvudvärk, sår i näsan som inte läker."

"Svidande och irriterade ögon, kliande utslag som inte hjälps av cortisonsalva, knottror i fält samt nässelutslag.”

” Rinnande ögon, näsa, huvudvärk, värk i ögon.”

Vibrationsskador som drabbar våra patienter är kanske det mest frustrerande i vårt arbete. Det handlar många gånger om unga människor som just passerat gymnasiet och hamnat i sitt första jobb. Ofta tungt, slitsamt arbete med verktyg som vibrerar kraftigt. Många av de här unga männen blir aldrig bra igen eftersom nervskadan inte läker. Konsekvensen kan bli  att de aldrig kan lyfta sina barn, bära hem matkassar, greppa en kaffekopp eller förlorad känsel.

”Domningar/stickningar i händerna. Fryser lätt om händerna även vid några plusgrader.”

” Värk och domningar, nedsatt rörelseförmåga i händerna, vita fingrar, dålig greppförmåga, nedsatt kraft”

”Dålig känsel i tumme, pekfinger och långfinger på höger hand, fryser lätt om dessa fingrar.”

För vår del är det viktigt att kunna utreda om patienten kan jobba kvar på sin arbetsplats eller om hen riskerar att hälsan försämras. Det kan ju också ha betydelse för arbetskamraterna. Vi kan bistå med förslag till åtgärder så patientens besvär minskar både genom förändringar i organisation, processer och skyddsutrustning.

”Förväntade mig hjälp att kunna byta till annan arbetsplats med bättre miljö.

”Få veta var mina symtom kom ifrån.”

”Att det skulle ge ett positivt svar på mina problem med händerna o det blev det.”

”Att få orsaken till mina besvär konstaterade och eventuella åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.”

”Jag ville ha en bedömning om jag skulle kunna fortsätta inom mitt yrke och i så fall hur jag bättre skulle kunna skydda mig mot dammet”

Tanken med våra patientutredningar är inte bara att undersöka om det finns något samband mellan arbetsmiljön och patientens symtom. Det syftar också till att förbättra arbetsmiljön för andra på arbetsplatsen. Vi ser ofta patienten som en indikator på en arbetsplats som behöver förbättra sin arbetsmiljö så att inte  fler blir sjuka på grund av arbetsmiljön. Våra utvärderingar visar ofta att både patienten och hens arbetskamrater har haft nytta av våra utredningar, vilket är precis det vi önskar uppnå.

”Jag har inte ändrat arbete, men arbetsmiljön, ventilationen har förbättrats vilket är bra för alla”

”Jag tror min arbetsgivare har haft nytta av ert svar.”

”Stor nytta.”

”För min egen självkänsla.”

”Ja, för att öka förståelsen för min sjukdom.”

På Arbets- och miljömedicin i Linköping arbetar bland andra läkaren Fathima Scillasdotter Forslund, fysioterapeut Sebastian Buck och yrkes- och miljöhygienikern Stefan Ljunggren med patientutredningar.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600