arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025

Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025- ”En god arbetsmiljö för framtiden” presenterades i februari.

Prioriterade områden, ett arbetsmiljöforum och höjda ambitioner för arbetsmiljöpolitiken ökar förutsättningarna för att arbetslivet ska kunna erbjuda trygghet, utveckling och god hälsa. Ta del av kort information om strategin och länkar med fördjupning.

Fyra prioriterade områden:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet
  • En arbetsmarknad utan fusk och brott – bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel

Nollvisionen mot dödsolyckor som fanns med i arbetsmiljöstrategin 2016-2020 har utökats till att ingen ska dö på grund av arbetet. Arbetsrelaterad dödlighet och arbetsrelaterad ohälsa är en aktuell fråga i dagens samhälle. I strategin lyfts företagshälsovården och dess roll i arbetsmiljöarbetet, ökad kunskap om arbetsmiljö i bland annat skolan och jämställdhetsperspektivet. Preventivt arbete mot hot och trakasserier såväl som mot kriminalitet i arbetslivet belyses.

I strategin beskrivs ökat behov för samverkan och en följd av strategin är att ett arbetsmiljöforum ska inrättas för samverkan där arbetsmiljömyndigheterna och arbetsmarknadens parter ingår.  Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MYNAK Länk till annan webbplats.,  får även i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner relaterat till strategin.

Min känsla då jag läser om strategin är att jag i framtiden kommer se positiva effekter ute i arbetslivet och att dokumentet kommer att leva upp till sitt namn; En god arbetsmiljö för framtiden.

Läs mer

Regeringens hemsida om regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025 En god arbetsmiljö för framtiden

Här hittar du bland annat:

en film från den digitala pressträffen lättläst information om de fyra prioriterade områden kortversion av skrivelse 2020/21:92En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025

Arbetsmarknadsdepartementet och AFA Försäkring bjuder in till fyra digitala seminarier som fördjupar sig i arbetsmiljöstrategins prioriterade områden. Man kommer även lyfta hur arbetsplatser kan arbeta med dessa frågor. Det första seminariet om hållbart arbetsliv är redan 23 april. Mer information hittar du här.

På AFAs hemsida finns även arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks presentation av strategi från webbinariet som hölls 12 februari. Här hittar du bland annat filmupptagning och presentationen.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    600