arbets--och-miljomedicin

Region Östergötland

Arbets- och miljömedicin

Drygt en miljon till vårt forskningsprojekt!

Vi är glada över att tilldelas drygt en miljon kronor i anslag till vår viktiga forskning om säkra personförflyttningar.

Årligen satsar AFA försäkring på att ge anslag till olika forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra till bättre arbetsmiljö och hälsa. Vid den fjärde anslagsomgången 2020 tilldelades nio projekt forskningsmedel på sammanlagt 19 293 000 kronor, varav vårt är ett av dem.

Vår ansökan till AFA har titeln: ”Utveckling och tillämpning av metod för riskbedömning vid personförflyttningar. Åtgärder för säker arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård samt omsorg".

Den planerade studien som finansieras av AFA försäkring kommer att ingå i vårt övergripande forskningsprojekt ”Patient and Workers Safety Study” (PAWSS Länk till annan webbplats.).

I forskningen ska vi att översätta och testa ett bedömningsinstrument som används för riskbedömning vid personförflyttningar. Bedömningen ger underlag för att värdera riskfylld fysisk belastning för vårdpersonal. I projektet kommer vi också att utvärdera implementeringen av en metodik för att skapa säkra personförflyttningar på arbetsplatser i hälso- och sjukvården.  I metodiken ingår utbildning, användning av riktlinje, riskbedömningar och återkoppling av arbetsmiljökartläggning.

Forskningen sker i samverkan mellan Arbets- och miljömedicin i Linköping vid Region Östergötland, Linköpings Universitet och Region Örebro län.

Vi satsar på verksamhetsnära forskning via samverkan eftersom vi är övertygade om att det är bästa sätt för att verkligen lyckas nå ut med och implementera ny forskning för en säker arbetsmiljö. Därför har vi samarbetspartner som kan verksamheten inom både kommunal och regional sjukvård. 

Vår referensgrupp består av arbetsgivare, HR och fackliga parter. Vi samverkar även med Arbetsmiljöverket och med chefen för test och innovation, Region Östergötland. Många i Linköping, Norrköping och Jönköping som själva arbetar inom vård- och omsorg, även vårdchefer och Företagshälsovård har visat intresse för att delta i studien, vilket vi är mycket glada för. Det borgar för en gynnsam fortsättning när verktyget och metodiken ska testas i verkliga förflyttningssituationer.

Sedan ett par år samverkar jag som är forskningsledare med forskare Emma Nilsing Strid i forskningsprojektet PAWSS. Hon är anställd i Region Örebro län och är anknuten vid Örebro Universitet .

Forskargruppen har utökats med doktorand, ergonom/ MSc Sebastian Buck, samt forskare och lektorer vid Linköpings Universitet, Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård (HMV), Jan Sandqvist, enheten för Arbetsterapi och Paul Enthoven enheten för Fysioterapi.

I forskargruppen ingår också Jenni Fock, leg sjuksköterska och verksamhetsutvecklare inom Region Östergötland samt Maria Andreassen, forskare och leg arbetsterapeut vid enheten för Arbetsterapi, Linköpings Universitet och med en anställning inom Linköpings kommun.

Välkommen att ta kontakt

Är du intresserad av vår forskning så är du välkommen att ta kontakt. I slutet av 2021 och början av 2022 kommer vi att rekrytera kommunala och regionala vårdenheter, i första hand inom Östergötland och Jönköpings län.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  600

  Kontakt

  Porträtt av Charlotte Wåhlin
  Charlotte WåhlinBitr. professor, ergonom/leg. fysioterapeutArbets- och miljömedicin
  Sebastian BuckDoktorand, ergonom/leg. fysioterapeutArbets- och miljömedicin